Ei ska utreda oschyssta affärsmetoder inom elhandel

/assets/img/45708195-elstolpar-i-ett-vinterlandskap.jpg
Foto: Paul Wallén / Mostphotos
 

Då klagomålen till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att elhandelsbolag använder oschyssta affärsmetoder ökat, och nu är det vanligaste klagomålet, har myndigheten beslutat att utreda problematiken. Detta enligt Ei:s hemsida.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har bland annat till uppdrag att stärka kundernas ställning på de svenska energimarknaderna, exempelvis genom att hantera klagomål från konsumenter och besvara deras frågor.

På senare år har myndigheten noterat en ökning i antalet klagomål mot elhandelsföretag gällande oschyssta affärsmetoder, vilket i dagsläget också är vad de flesta klagomålen handlar om. Ei upplever problematiken och utvecklingen som mycket allvarlig och startar därav nu ett projekt i syfte att utreda situationen och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra läget för kunder på elmarknaden. Det står att läsa på myndighetens webbplats.

Målet med projektet är att förbättra marknadens funktion och att hindra elhandlare från att använda de affärsmetoder som bedöms som mest problematiska för kunderna.

Med oschyssta affärsmetoder avses metoder som kunder uppfattar som vilseledande. Exempel på det är att elavtal innehåller dolda eller orimliga detaljer, samt att konsumenten mot sin vilja blir kund hos ett annat elhandelsbolag. Det kan också röra långa uppsägningstider eller höga brytavgifter, en ersättning till tidigare elhandelsbolag som kunder blir skyldiga att betala för att kunna byta bolag under en pågående avtalsperiod.

På webbsidan finns en kommentar av Johan Nilsson, analytiker på Ei och projektledare, om myndighetens satsning.
– Vi kommer att ha ett brett perspektiv när vi tar fram åtgärdsförslag, det kan vara sådant som inte ryms inom ellagen eller inom Ei:s verksamhetsområde idag. Exempel på förbättringsåtgärder som projektet ska titta närmare på är behov av kompletterande lagstiftning, översyn av elmarknadens processer och branschinitiativ, säger han.

I slutet av september i år ska myndigheten publicera en rapport med en sammanfattning av projektet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen