Unikt vattensystem i nya stadsdelen Rosendal

/assets/img/mostphotos/lwpohosq.jpeg
Under planteringen gömmer sig stenkistor som renar dagvattnet. Foto: Anders Tukler
 

Projektet med att bygga den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala har väckt stort intresse, både nationellt och internationellt. Det som lockar så många besökare är det unika sättet att ta tillvara och rena dagvattnet på i området. Detta skriver Upsala Nya Tidning om.

Några kilometer söder om centrala Uppsala växer den nya stadsdelen Rosendal fram. När området är klart ska cirka 10 000 invånare bo i området. Det är inte bara nyproducerade bostäder som tar plats i Rosendal, utan även ett nytt system för att ta tillvara på regnvattnet. Projektet Rosendals grönblå dagvattensystem har under de senaste två åren haft uppemot 2 000 besökare. Nordiska rådet har haft personer på besök, likaså delegationer från bland annat USA och Tunisien. Området Rosendal är byggt på Uppsalaåsens vattentäkt.


Under gatorna och gångvägarna mellan bostadskvarteren byggs stenkistor med grovkrossad sten. Ovanpå detta läggs matjord i planteringar med träd och buskar. På detta sätt filtreras regnvattnet och fördröjs innan det når en damm i området. Stenkistorna är utformade som diken och är 1,5 meter breda och några meter långa. De återfinns längs med Vårdsätravägen, Rosendals väg, Torgny Segerstedts allé och utmed en cykelväg genom området. Detta skriver SH bygg, som fått i uppdrag av Uppsala kommun att bygga systemet, på sin hemsida.
– Det första regnvattnet som faller och som ska tas om hand är det smutsigaste. Det vattnet innehåller föroreningar från trafiken på gatorna, säger Ronnie Nilsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret och som ansvarar för anläggandet av dagvattensystemet, till Upsala Nya Tidning (UNT).


Anläggningen av systemet. Bild: Anders Bäccman/Uppsala kommun


Att rena vatten genom grus är inte en ny teknik utan liknar naturens egna reningssätt. Även Inkafolket i Peru använde sig av liknande system på sin tid, år 1200–1500. Genom att anlägga detta dagvattensystem ska grundvattentäkten, som Rosendal är byggt på, skyddas, skriver UNT. Enligt Uppsala kommun kommer ett dagvattensystem som det i Rosendal kunna lösa problem med bland annat överbelastade ledningsnät och torka och syrebrist för växter i området.  Planteras många träd i en stadsmiljö bidrar det till svalare bostäder och gator då de skyddar mot direkt solljus. Det grönblå systemet minskar också risken för översvämning då regnvattnet snabbt rinner undan med denna teknik. Uppsala kommun har publicerat en video på Youtube om dagvattensystemet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen