Elpriserna i norra Sverige lägst i landet

/assets/img/2389490-vy-fran-kiruna_.jpg
Vindkraft i Norrland. Foto: Mostphotos
 

Milt klimat och blåsigt väder i december har lett till att priserna för el gått ned i samtliga av landets elområden. De lägsta noterade snittpriserna hittills i december återfinns i Norra Sverige och Norra mellansverige. Detta enligt Vattenfall.

Hittills har december 2019 varit både varmare och blåsigare än vanligt i Sverige, något som inneburit ett lägre elpris. Att vattenkraft och kärnkraft levererat som planerat ska också ha bidragit. Det framgår av ett pressmeddelande från energiföretaget Vattenfall.  
– I år är det flera grader varmare än normalt, vilket sannolikt gör december till en av de billigaste månaderna i år. Håller det varma vädret i sig är det bara juni som var billigare, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning, i pressmeddelandet. 

Statistik från Vattenfall visar på låga elpriser för perioden i samtliga av landets elområden, där Västernorrrland ingår i elområde två (Sundsvall), Norra mellansverige. Av Compricers webbplats framgår att flera län räknas till detta elområde: Jämtlands län, Västernorrlands län, delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.

Från den första till den 25 december i år låg medelspotpriset för Norra Sverige och Norra mellansverige på i snitt 37,74 öre per kilowattimme. Det är lägre än för resterande elområden i landet under samma period.


Medelspotpris på elbörsen 1-25 december 2019  

Elområde 1 (Norra Sverige): 37,74 öre/kWh  

Elområde 2 (Norra Mellansverige): 37,74 öre/kWh  

Elområde 3 (Södra Mellansverige): 38,88 öre/kWh  

Elområde 4 (Södra Sverige): 39,77 öre/kWh  

Källa: Vattenfall.se 

Medelspotpriset avser det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool, exklusive moms, påslag och elcertifikat.


Av Vattenfalls statistik över rörligt elpris, som följer svängningarna på Nord Pool, så framgår att snittpriset i december ifjol blev 63,34 öre per kilowattimme för elområde två. Under samma period år 2017 landade noteringen på 34,79 öre per kilowattimme. Vad snittet blir för december i år återstår att se. 

För november framträder en liknande utveckling i detta elområde under de tre senaste åren. I år blev snittpriset 54,89 öre per kilowattimme under denna månad, i fjol 60,33 öre per kilowattimme, och för samma period år 2017 blev snittpriset 37,19 öre per kilowattimme. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen