HSB Göteborg höjer kraven på hållbarhet

/assets/img/mostphotos/7404641-laddningsplats-for-elbil.jpg
Foto: Mostphotos
 

Nu ska ambitionerna för hållbarhet höjas hos HSB Göteborg, som väljer att gå längre än vad lagstiftning och certifieringar kräver.

Sedan år 2013 har HSB Göteborgs verksamhet varit verifierad enligt ISO 26 000. Nu har de även tagit fram ett speciellt program för miljö och hållbarhet. Det ska säkerställa att all nyproduktion uppfyller högre krav än de som ställs genom lag och certifieringar.

En av orsakerna bakom initiativet är byggsektorns påverkan på miljön.
– Byggbranschens miljö- och klimatpåverkan är betydande och vi ska göra vad vi kan för att minska den, samtidigt som vi utvecklar det goda boendet. Vi tror att vi gör störst skillnad genom att ha en mycket hög ambitionsnivå i alla våra nyproduktionsprojekt, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef nyproduktion och hyresfastigheter på HSB Göteborg i ett pressmeddelande.

Det nya programmet innehåller ett nytt hållbarhetsindex, baserat på åtta strategiska hållbarhetsmål som är gemensamma för all HSB:s nyproduktion. Målen antogs år 2017 och all framtida nyproduktion ska värderas och följas upp enligt detta index. Konkreta åtgärder som ska vidtas är till exempel installation av solceller, laddstolpar för elbilar och gröna ytor som levererar biologisk mångfald. Tanken är också att inbyggda material ska miljöbedömas.

Enligt Ida Vestlund, miljöansvarig för nyproduktion på HSB Göteborg, är målet att bli branschledande inom hållbarhet.
– Vi vill vara den mest hållbara aktören i branschen samtidigt som vi tar de samhällsförändringar vi står inför på allvar. Därför skärper vi nu kraven på vår nyproduktion för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Målet är att samtliga av våra byggnader ska uppfylla våra högt satta hållbarhetsmål, säger hon till Bostadsrättsnytt.

Under nästa år inleds även en satsning på hållbar konsumtion riktad till HSB Göteborgs medlemmar, som ska underlätta för dem att leva mer hållbart.

Och den här typen av initiativ verkar ligga i tiden. På uppdrag av regeringen har Boverket tagit fram förslag på metoder och regler, för hur redovisning av byggnaders klimatpåverkan kan ske ur ett livscykelperspektiv. Resultatet presenterades i form av en delrapport, "Klimatdeklaration av byggnader", som släpptes i januari 2018.

I den föreslår Boverket till exempel att det bör införas ett krav på klimatdeklaration vid uppförande av flerbostadshus. Syftet är att öka medvetenheten om byggnaders klimatpåverkan, för att sedan styra mot att sänka denna. Åtgärden är tänkt att bidra till det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige 2045.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen