HSB Living Lab laddar för framtidens bostadsrätter

/assets/img/bilder_nyheter/hsb-living-lab.png
HSB Living Lab. Foto: felixgerlach.se
 

HSB:s levande laboratorium ger utrymme åt både boende och forsknings-team. I dagsläget är byggnaden placerad på Chalmers i Göteborg.

Text: Linda Myrin

HSB Living Lab består av en flyttbar byggnad i fyra plan. Just nu står den uppförd på tekniska högskolan Chalmers i Göteborg. Det är ett levande laboratorium för utveckling av framtidens bostäder, där studenter, HSB-medlemmar eller gästforskare är bosatta samtidigt som forskning pågår i samma hus. Det består bland annat av en del med 29 bostadslägenheter, och en utställningsdel med kontor, möteslokal, show room och tvätt-studio.

Under en period på tio år ska nya tekniska lösningar och sätt att bygga testas där. Det sker till exempel med hjälp av över 2000 sensorer i huset, som samlar in information om forskarnas projekt. På lite längre sikt är tanken att slutprodukterna till exempel ska kunna användas i nyproduktion av bostadsrätter inom HSB.

– Förutom de boende vill vi nå ut till beslutsfattare, forskningsvärlden, näringslivet, akademin för att nämna några. Fastigheten är ju ett kombinerat bostadshus i form av en hyresfastighet, och laboratorium, där forskare i realtid studerar de boende för att få fram hållbara produkter och tjänster för att utveckla framtidens boende. Lösningarna kan ju sedan lyftas in i vår nyproduktion, säger Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig hos HSB Göteborg, till Bostadsrättsnytt.

Laboratoriet har i dagsläget tolv samarbetspartners för att främja samverkan i jakten på ny kunskap, där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet står i fokus. Till exempel har samarbeten inletts med Peab, Akademiska Hus, Electrolux, Göteborg Energi, Elfa, och Vedum. Målet är att ta fram nya, smarta tekniska lösningar för användning i framtidens bostadsproduktion.

Huset har funnits där sedan den första juni 2016, och nu under hösten planeras bland annat fasad-projektet WoodXZIP att starta. Där ska man testa en kombination av trä och det nya isoleringsmaterialet Zenergy ZIP-Element, som tillsammans beräknas ge tunna, stabila väggar med effektiv isolering. På det sättet skulle man kunna bygga tätare. Projektet har beviljats finansieringsbidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova, för forskning och utveckling i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.


Ett annat pågående projekt är HSB FTX där temperaturen på inomhusluften är i fokus. Med en typ av värmeväxlingsteknik kan värmen i marken, så kallad bergvärme, användas för att höja temperaturen inomhus. I Göteborg ligger temperaturen tio meter ned i marken på omkring åtta grader året om. Under HSB Living Lab har det borrats 200 meter djupa hål. Dit ned pumpas en vätska som värms upp av marken, för att sedan höja temperaturen på utomhusluften innan den når värmeväxlaren. Systemet har också installerats i några av HSB:s nyare bostadsrättsföreningar.

På laboratoriets tak och fasad prövas också en ny typ av integrerade solceller. Utsidan av byggnaden består till stor del av detta. Två typer av solceller testas, den ena är gjord av amorft kisel och den andra av monokristallint kisel. Amorf innebär ett tunt skikt av kisel, och monokristallin att det är tunna skivor från ett kiselblock. Till exempel undersöks hur de olika materialen fungerar i skugga, och hur varmt och fuktigt de blir bakom cellerna. Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen