Handelsbanken reviderar upp ränteprognos

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/StockholmLM/handelsbanken.jpg
Utanför Handelsbankens kontor på Östermalm i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I en ny konjunkturrapport justerar Handelsbanken upp prognosen för reporäntan och spår fortsatt prisfall på bomarknaden. Det konstateras också att bostadsförsäljningar nu tar dubbelt så lång tid jämfört med vid samma tid ifjol.

Sedan toppen 2022 har priserna på svenska bostäder hittills fallit med närmare 15 procent, konstaterar Handelsbanken i en ny konjunkturrapport. Och även om priserna på bostadsrätter ser ut att ha återhämtat sig något under de senaste månaderna, tror banken att det är en bit kvar ned till botten. Sammantaget förutspås ett tapp för bopriser om nära 20 procent från toppen. 

I rapporten konstateras också att antalet transaktioner på bomarknaden fortsatt nedåt och att utbudet just nu är mycket stort. Att få en bostad såld uppges ta dubbelt så lång tid som för ett år sedan, sett till snittet.

När det kommer till bolåneräntor spås en fortsatt uppgång under 2023 och de fulla effekterna av detta har ännu inte visat sig. Den rörliga räntan förväntas öka snabbt under första halvan av året, för att sedan ligga kring 4,5–5 procent under 2024. Vid slutet av år 2025 tror Handelsbanken att den rörliga boräntan kommer sjunka till runt fyra procent.

För reporäntan görs bedömningen att den kommer höjas till 3,75 procent under årets junimånad. I bankens föregående prognos förutspåddes en ränta om 3,25 procent vid den tiden. I slutet av nästa år bedöms styrräntan ligga kring 3,50 procent, jämfört med 2,75 i föregående prognos.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen