Hemnet: Säljarna ser en mer gynnsam marknad

/assets/img/mostphotos/61663741-hjorthagen.jpg
Foto: Mostphotos
 

Nära hälften av säljarna i en undersökning som Hemnet genomfört svarar att de upplever att bostadsmarknaden är mer gynnsam just nu.

Bostadssajten Hemnet har gjort en undersökning där 3 048 personer svarat på frågor om bostadsmarknaden. Undersökningen genomfördes i april och 351 av de svarande definierade sig som säljare. Av de som uppgav sig som säljare svarade 13 procent att marknaden är mycket bra medan 32 procent ansåg marknaden som ganska bra.

 

I undersökningen framgår det även att 45 procent ser att marknaden nu är mer gynnsam än förut. En anledning till detta kan vara att utbudet upplevs som lågt. Hemnet skriver i ett pressmeddelande att utbudet kan upplevas som lågt men i själva verket är rekordhögt. Att man upplever utbudet som lågt trots detta har att göra med att tillflödet av nya bostäder är lågt. Bostäder som ligger ute till salu under lång tid har låg aktivitet och anpassas inte efter det nya prisläget.

– Trots en långsam marknad och ett högt utbud är antalet säljare som upplever positiva förutsättningar fler än de som upplever negativa förutsättningar. Det är intressant mot bakgrund av dagens marknad, där det mesta som skrivs handlar om svårigheter för säljarna och fallande priser, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

 

De säljare som angett att marknaden är dålig tycker att den är det på grund av bland annat för låga priser och att många intressenter verkar avvaktande.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen