Mäklare varnas efter förmedling till tidigare sambo

/assets/img/56219887-stockholm-(1).jpeg
Foto: Mostphotos
 

En fastighetsmäklare i Stockholm, som förmedlat bostadsrätter till en tidigare sambo han har barn med, varnas av FMI. Detta då det enligt myndigheten handlat om förmedling till närstående vilket strider mot fastighetsmäklarlagen.

En fastighetsmäklare på en firma i Upplands Väsby, Stockholms län, förmedlade två bostadsrätter till sin före detta sambo, en kvinna han har barn med.

Kort efter att kvinnan tillträtt första lägenheten såldes den vidare för 200 000 kronor mer än vad kvinnan betalat för den. I och med detta valde de som sålt bostadsrätten till kvinnan att kontakta mäklarens arbetsgivare, som informerade honom om att han agerat felaktigt. Mäklaren ska därefter ha ingått ett förlikningsavtal med de tidigare uppdragsgivarna, med anledning av det högre slutpriset.

Efter det inträffade ska en anmälan mot mäklaren ha lämnats in till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) gällande närståendeförmedling, vilket enligt fastighetsmäklarlagen (med hänvisning till konkurslagen) inte är tillåtet.

I konkurslagens fjärde kapitel, tredje paragrafen, står att närstående till gäldenären (i detta fall fastighetsmäklaren ifråga) kan vara “den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led, eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära”.

Inspektionen hänvisar även till ett mål i Högsta domstolen där det prövats om en före detta maka kunde anses ha stått gäldenären “särskilt nära”. Slutsatsen blev att om närståendeförhållande upphört ska bedömningen göras med hänsyn till samtliga omständigheter, med fokus på objektiva och “förhållandevis lätt konstaterbara fakta”.

FMI:s utredning av ärendet uppges visa att mäklaren förmedlat två bostadsrätter till sin före detta sambo som han har två minderåriga barn med, vilket anses ha äventyrat mäklarens förmåga att agera opartiskt. I beslutet bedöms den före detta sambon stå mäklaren, i form av privatperson, särskilt nära. Det konstateras därmed att han “i två förmedlingsuppdrag förmedlat bostadsrätter till en närstående i strid med fastighetsmäklarlagen”.

Påföljden bestämdes till varning för två fall av närståendeförmedling och förseelserna beskrivs även utgöra grund för varning var för sig. 

Beslutet ska ha fattats av FMI:s disciplinnämnd i februari i år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen