Stockholmsmäklare förmedlade källarlokal som bostad – varnas av FMI

/assets/img/55917410-real-estate-agent-showing-house-plans-on-electronic-tablet.jpg
Genrebild. Foto: Yuliya Tsyhun / Mostphotos
 

En man trodde han förvärvat en lägenhet för bostadsändamål via en mäklare i Stockholm, men det visade sig vara en bostadsrättslokal i källarplan utan boarea. Mäklaren meddelas nu en varning av myndigheten FMI.

Myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har beslutat att meddela en fastighetsmäklare, verksam i Stockholmsområdet, en varning efter att hon förmedlat en bostadsrättslokal i källarplan som en bostadsrätt för bostadsändamål.

Enligt anmälaren, tillika boköparen, förvärvade han år 2019 en bostadsrätt med fyra rum och kök fördelat på 80 kvadratmeter boarea, belägen på våning noll. Det var den information som mäklaren tillhandahöll. Köparen fick också veta att det var en bostad med besittningsrätt, samt att det handlade om en tidigare lokal som omvandlats till bostad. Men när köparen skulle sälja vidare lägenheten kom det fram att det saknades bygglov för bostaden och att detaljplanen inte tillåter någon ytterligare bostad i det aktuella huset. I och med att man inte får bosätta sig i en lokal var han tvungen att flytta därifrån.

I anmälan framförs också att mäklaren borde ha undersökt om det fanns bygglov för omvandlingen, då det är en åtgärd som innebär en väsentligt förändrad användning av ytan. Vidare menar anmälaren att bostadens läge under markplan borde ha varit en varningsklocka för mäklaren, då detta omöjliggör en klassning av utrymmet som boarea.

Utöver detta ska mäklaren ha upplyst köparen om att fastigheten var stambytt, något som senare visade sig inte vara fallet.

Av mäklarens yttrande framgår bland annat att hon inte fick någon information från bostadsrättsföreningen ifråga, som indikerade att det skulle röra sig om något annat än en bostad med boarea.

FMI kom fram till att hon agerat “i strid med god fastighetsmäklarsed på ett sätt som motiverar en varning”. Exempelvis hänvisas till fotografier från bostadsrätten i objektsbeskrivningen som visar att den endast har mindre, högt belägna fönster (källarfönster). I den kan man också se att det från bostadens ingång finns en trappa som leder upp till markplan, och att hela objektet måste vara beläget under marknivå.
“Ett källarutrymme där golvet ligger helt under markplan får inte räknas som boarea, utan hela arean utgör biarea”, konstaterar myndigheten i beslutsdokumentet.

Vidare lyfts att även om det inte finns något generellt krav på att fastighetsmäklare ska kontrollera bygglov, behöver en mäklare förstå vad han eller hon fått i uppdrag att saluföra. Både uppgiften om att bostaden tidigare varit en lokal och objektets läge borde ha fångat en mäklares uppmärksamhet. I beslutet ger myndigheten följande kommentar om situationen:
“Omständigheterna borde göra en mäklare särskilt uppmärksam på frågan om lägenheten får användas som bostad.”

Mäklarens underlåtenhet i detta avseende innebär att hon agerat i strid med god fastighetsmäklarsed, menar FMI.

Gällande övrigt som togs upp i anmälan så fann myndigheten ingen anledning till åtgärd. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen