Söderort: Hus från 1895 kan byggas om till brf

/assets/img/skarmavbild-2022-11-16-kl.-16.07.03.png
Byggnaden från 1895 i Enskededalen. Foto: Linda Myrin
 

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har antagit start-PM för fler bostäder i Enskededalen, Söderort. Bland annat föreslås att en byggnad från år 1895 omvandlas till brf-fastighet.

Under hösten 2022 har stadsbyggnadsnämnden i Stockholm fattat beslut om att anta en startpromemoria (start-PM) för fler bostäder vid Gamla Tyresövägen i Enskededalen, Söderort. I och med det fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för projektet. Det framgår av handlingar från nämnden. Marken ägs av kommunen och innehas med tomträtt av bolaget Micasa Fastigheter.

Bland annat föreslås en äldre byggnad från 1895, vilken i dagsläget används som vård- och omsorgsboende, få sitt användningsområde ändrat till bostadsändamål. Detta då byggnaden inte längre bedöms nå upp till de verksamhetskrav som ställs på ett vård- och omsorgsboende. Därefter har Micasa, enligt startpromemorian, för avsikt att sälja av denna del av sin tomträtt i området.

Byggnaden från 1895 i Enskededalen. Foto: Linda Myrin Byggnaden från 1895 i Enskededalen. Foto: Linda Myrin

Byggnaden ifråga, som är omgiven av gräsmark med tallar, björkar och ädellövträd, bedöms kunna inrymma minst omkring 40 lägenheter vilka är tänkta att bli bostadsrätter.

Förslaget kan preliminärt skickas ut på samråd under kvartal tre nästa år, granskning är planerad till första kvartalet 2024 och ett antagande i stadsbyggnadsnämnden skulle kunna ske under kvartal tre samma år.

Enligt uppgift från Micasa är fastigheten där byggnaden från 1895 finns under utredning, bolaget diskuterar olika lösningar och ingenting är ännu beslutat.


Lokaltidningen Mitt i har också skrivit om planerna.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen