Hovrätten: Juridisk person får hyra ut bostadsrätt i andrahand – utan skäl eller godkännande från brf

/assets/img/svea-hovratt-baksida-1666274696.jpg
Svea hovrätt i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

En juridisk person i form av ett aktiebolag behövde varken skäl eller föreningens godkännande för att hyra ut sin bostadsrätt utanför Stockholm i andrahand. Det framgår av ett nytt beslut från Svea hovrätt.

I mars förra året fick Hyres- och arrendenämnden i Stockholm in en ansökan om andrahandsuthyrning av en bostadsrättslägenhet i Solna, tillhörande en juridisk person i form av ett aktiebolag. Lägenheten uppgavs vara 41 kvadratmeter stor, fördelat på två rum och kök.

Föreningen som lägenheten finns i motsatte sig andrahandsuthyrning av bostadsrätten, bland annat då andrahandshyresgästen var en utländsk person i ett annat land, vilket försvårade möjligheterna till bakgrundskontroll. Föreningen har även framfört att bolaget tagit ut överhyra och att uthyrning sker i rent spekulationssyfte.

Vidare påpekade föreningens ombud, en fastighetsjurist, att förarbeten till bostadsrättslagen tar upp att uthyrning som sker endast i ekonomiskt syfte inte ska vara tillåten, oavsett om det är en fysisk eller juridisk person som innehar bostadsrätten. Att aktiebolag inte undantas där:
"Förarbetena tar upp att andrahandsupplåtelser i endast ekonomiskt syfte inte är tillåtet (prop. 1314:132 sid. 22). Det ska tolkas som att det gäller såväl fysiska som juridiska personer. Aktiebolag har inte blivit undantagna i förarbetena."
 
Om hyresnämnden ändå skulle tillåta andrahandsuthyrning av lägenheten yrkade föreningen att uthyrningsperioden skulle begränsas till ett år.

Bolaget å sin sida hävdade bland annat att bostadsrättsföreningen inte anfört tillräckliga skäl för att vägra samtycke, samt att tillståndet för uthyrning inte bör tidsbegränsas på grund av att ägaren som aktiebolag aldrig kommer kunna bo i lägenheten. Det påpekades också att bolaget såsom aktiebolag är vinstdrivande. 

I juni 2022 beslutade hyresnämnden att ge aktiebolaget tillstånd att hyra ut bostadsrätten i ett år. Av nämndens motivering framgår att huvudregeln om tillstånd från föreningen vid andrahandsupplåtelse av bostadsrätt, inte gäller på samma sätt om innehavaren är en juridisk person.

När bostadsrättsinnehavaren är en juridisk person får föreningen vägra samtycke till andrahandsuthyrning “främst om anmärkningar i fråga om skötsamhet kan riktas mot den person som faktiskt ska nyttja lägenheten”, vilket inte skett i detta fall. Hyresnämnden  konstaterade också att lägenheten upplåtits för permanentboende, till en juridisk person. Och när denne godkändes som medlem accepterades också andrahandsupplåtelse av bostadsrätten i fråga.

Båda parter valde att överklaga beslutet till Svea hovrätt. Föreningen ville att hovrätten skulle avslå bolagets talan i hyresnämnden och bolagets överklagan till hovrätten. Vidare yrkades att hovrätten skulle pröva frågan om skälig hyresnivå. Aktiebolaget motsatte sig en begränsning av uthyrningsperioden till viss tid och yrkade på avslag för föreningens överklagan till hovrätten. Bolaget ville inte heller att frågan om skälig hyresnivå skulle prövas.

Nyligen meddelade hovrätten sitt beslut. Gällande vad som är en skälig hyresnivån så bedömdes det inte vara något som kunde prövas inom ramen för det aktuella målet, varför det yrkandet avvisades. Detsamma gällde föreningens yrkande om avslag avseende bolagets överklagan.

Hovrätten klargjorde också att en brf endast kan vägra samtycke till en juridisk person som vill hyra ut sin bostadsrätt i andrahand, om det finns befogad anledning för det: 

“Till skillnad från när en fysisk person ansöker om tillstånd uppställs alltså inget krav på att bostadsrättshavaren ska ha skäl för upplåtelsen. Föreningen får anses ha befogad anledning att vägra samtycke främst om anmärkning i fråga om skötsamhet kan riktas mot den person som faktiskt ska nyttja lägenheten”.

I det aktuella fallet ansågs inte föreningen ha befogad anledning att vägra samtycke till andrahandsupplåtelse. 

När det kommer till uthyrningsperioden så valde hovrätten att gå på hyresnämndens linje om en tidsbegränsning till ett år, med hänvisning till att det handlar om en för föreningen ny andrahandshyresgäst.

Hovrättens beslut uppges inte vara möjligt att överklaga.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen