Swedbank spår större reporäntehöjning i höst ─ och boprisfall 2023

/assets/img/swedbank_bild.png
Utanför ett av Swedbanks kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Nästa reporäntehöjning, som ska aviseras i september, blir större än den föregående och bopriserna fortsätter ned även under nästa år. Det förutspår Swedbank i en ny prognos.

I Swedbanks senaste konjunkturrapport för augusti 2022 konstateras att inflationstakten i Sverige nått den högsta nivån på 30 år. Dämpningen i juli bedöms som tillfällig eftersom inflationen fortfarande påverkas av pandemin och det pågående konflikten i Ukraina.

Banken räknar med en fallande inflationstakt med ett utdraget förlopp under nästa år och 2024.
─ Vi räknar med att inflationstoppen nås under det fjärde kvartalet i år. Den kraftiga och nu breda uppgången i inflationen tvingar troligen Riksbanken att strama åt penningpolitiken betydligt i närtid, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson i ett pressmeddelande.

Hushållens boendekostnader
Annat som sätter press på svensk ekonomi är följderna av extrema väderförhållanden och den gröna omställningen, vilket resulterar i prisuppgångar. Prisbilden på energimarknaden kommer sannolikt vara hög även kommande år, oberoende av om den europeiska gastillgången kan tryggas eller ej.

Riksdagspartier har nyligen lagt fram olika förslag på högkostnadsskydd för elpriser, men oavsett vad man slutligen landar i kan hushållen räkna med att få någon typ av kompensation för höga elpriser från statligt håll.

När det kommer till hushållens ränteutgifter tror Swedbank på en kraftig uppgång under kommande år, på grund av att så många hushåll valt korta bindningstider för sina bolån.
─ Så här långt har svensk tillväxt överraskat positivt. Men nu räknar vi med en tydlig inbromsning i spåren av den höga inflationen, snabbt stigande ränteutgifter och hushållens försämrade köpkraft. De höga energipriserna gör ont i hushållen, fortsätter Mattias Persson. 

Enligt Swedbanks prognos kommer Riksbanken i september att lämna besked om att  reporäntan höjs med 75 räntepunkter till 1,5 procent. Den senaste justeringen av styrräntan gjordes i juli då den höjdes med 50 räntepunkter för att landa på 0,75 procent.

Efter det väntar höjningar fram till och med februari nästa år då den bedöms nå 2,25 procent.
─ Vi ser vändningen under våren 2024. Då väntas Riksbanken sänka styrräntan med 25 räntepunkter till 2 procent, säger Mattias Persson i pressmeddelandet. 

Förutom stigande räntor kommer hushållen även möta högre utgifter för sådant som renovering, el och uppvärmning. För boende i nyproducerade lägenheter väntar dessutom höjda månadsavgifter i takt med att bostadsrättsföreningars räntor ökar. Detta då nyare föreningar tenderar att ha större skulder än äldre.

Bostadsmarknaden i Sverige
Sedan räntorna började stiga i början av året har läget bostadsmarknaden i landet blivit betydligt svalare än tidigare, och det i en snabb takt. Bostadsspekulanter har blivit avvaktande på grund av osäkerheten kring utvecklingen för bolåneräntan.

Samtidigt har utbudet på marknaden ökat då säljare vill hinna sälja innan bopriserna eventuellt sjunker ytterligare. Detta har lett till att det tar längre tid att få till avslut i bostadsaffärer, det har blivit svårare för säljare och köpare att mötas. Budpremien ser också ut att ha sjunkit betydligt jämfört med innan Riksbankens reporäntebesked i april.

Swedbank räknar med ytterligare boprisfall det kommande året, fram till dess att oron kring ränteutvecklingen lagt sig och inflationen vänder ned igen. Från februari 2022 och under första halvan av 2023 bedöms bostadspriserna sammantaget minska med omkring 15 procent på riksnivå. I storstäderna finns extra räntekänsliga hushåll vilket kan bidra till ett större prisfall i dessa områden.

Även stigande elpriser kan komma att påverka priserna nedåt, speciellt i södra Sverige. Utöver detta kan den relativt höga nivån av färdigställda bostäder under prognosperioden pressa ned bopriserna, detta trots att antalet påbörjade bostäder minskar. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen