Hemnet: Rekordstort lägenhetsutbud i Stockholm under juli

/assets/img/9ac5a0b91139172a_800x800ar.jpg
Pressbild Hemnet
 

Noteringen för Hemnets utbud av lägenheter i Stockholm under juli är den högsta för månaden så länge som bostadssajten fört sådan statistik.

I juli 2022 slog Hemnets lägenhetsutbud i Stockholm månadsrekord, både på kommunnivå och länsnivå. Ingen annan julimånad har det funnits så många aktiva lägenhetsannonser, så långt tillbaka som bostadssajten har statistik. Insamlingen av den typen av data påbörjades under 2014.

Noteringen för juli i år landade på 6 242 lägenheter i Stockholms län och 2 939 i Stockholms kommun. För samma månad ifjol blev noteringen 5 146 respektive 2 360. 

Utbudet på sajten mäts i antal bostäder som finns tillgängliga där under en given månad, oavsett hur länge objekten legat uppe. I Hemnets utbudsstatistik för lägenheter ingår dock inte nyproducerade bostäder. Sådana objekt tillförs senare i takt med att de säljs vidare på successionsmarknaden och därmed räknas in i det befintliga beståndet. Tillskottet av nya bostäder får det befintliga beståndet att öka med ungefär en procent årligen.

Med en ökningstakt på en procent årligen sedan 2014 så skulle noteringen på länsnivå ligga kring 3 250 för juli i år, enligt Bostadsrättsnytts beräkningar. Samtidigt uppgick det faktiska utbudet till 6 242 lägenheter.

Hemnets analytiker Erik Holmberg bekräftar för Bostadsrättsnytt att utbudet är rekordhögt för att vara juli och ger exempel på möjliga orsaker till utfallet.
– Man kan säga att det är två anledningar till det. Dels så såg vi ett högt publiceringstryck under våren sedan, och säkerligen påverkat av att, Riksbanken höjde Styrräntan. Dels har också marknadens aktörer blivit mer försiktiga vilket gör att bostäderna ligger längre tid innan de säljs. Båda dessa faktorer bidrar till de rekordhöga utbudet vi nu ser.

Det ökade trycket att sälja under semestermånaden juli kan också kopplas till förväntningar om sjunkande bopriser framåt.
– Att så många vill sälja ser vi också som en effekt av en ökad oro kring den ekonomiska situationen generellt med ökande räntor och elpriser. I och med det ser vi att många tror att bostadspriserna ska sjunka de kommande månaderna och då blir man generellt mer motiverad att tidigarelägga en planerad försäljning, förklarar Erik Holmberg.

Not: Våren 2021 förändrade Hemnet sitt sätt att redovisa bostadstyper. Sedan dess redovisas “lägenheter” istället för, som tidigare, “bostadsrätter”. Ändringen kan medföra att tidigare statistik skiljer sig något från hur statistiken ser ut idag.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen