Lägre takt på bostadsbyggandet i landet

/assets/img/35316680-byggarbete-bostadsbygge.jpg
Bostadsbygge i Sverige. Foto: Mostphotos
 

Ökningstakten för bostadsbyggandet i landet har avtagit på senare tid, enligt Byggfaktas senaste Byggstartsindikator. Dock ser byggandet fortfarande ut att fortsätta uppåt.

Byggfaktas Byggstartsindikator för juni 2022 visar att ökningstakten för bostadsbyggandet i Sverige avtagit något under de senaste månaderna. Samtidigt ser byggandet fortfarande ut att öka. Noteringen för juni landar på plus 0,5 procent jämfört med en uppgång om 1,4 procent i maj.
– Bostadsbyggandet fortsätter öka men ökningstakten verkar ha avtagit något de senaste månaderna. Ökningarna verkar dock till viss del hänga ihop med stigande kostnader och inte ökad byggaktivitet. Antalet projekt som är under planering har ökat kraftigt det senaste året, om de förverkligas kommer bostadsbyggandet fortsätta öka, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta, i ett pressmeddelande.

Men hur byggandet kommer att utvecklas framöver återstår att se.
– Å andra sidan har förutsättningarna för dessa projekt ändrats radikalt när det gäller efterfrågan, finansiering och kostnader. Det är därför högst osäkert hur många projekt som kommer att genomföras enligt plan, tillägger Tor Borg.


Bostadsindikatorn från Byggfakta ges ut varje månad och ger bland annat en bild av hur nybyggnationen inom bostadssektorn utvecklas i landet. Underlaget uppges bestå av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på uppskattade byggkostnader för byggstartade nybyggnationsprojekt.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen