Lägre omsättning på bomarknaden

/assets/img/img_e4114-1658415435.JPG
Foto: Linda Myrin
 

Antalet transaktioner på bostadsmarknaden har minskat till följd av att processen för att komma till avslut blivit långsammare. Det framgår av nya delårsrapporter från SBAB och Swedbank.

Under kvartal två i år minskade omsättningen på svensk bostadsmarknad. Det står att läsa i delårsrapporter från bankerna SBAB och Swedbank avseende årets andra kvartal.

Av Swedbanks rapport framgår att högre räntor och ökad osäkerhet ser ut att ha lett till långsammare bostadsaffärer under kvartalet; tiden det tar för säljare och köpare att komma till avslut har blivit längre. Jämfört med samma kvartal ifjol har antalet transaktioner på bostadsmarknaden minskat.

Banken noterar också att bostadspriserna i landet sjunkit något. Stigande boräntor och försämrad köpkraft bedöms få bopriserna att sjunka ytterligare framöver, enligt Swedbank. Och det är något som även SBAB:s bedömare håller med om. Såhär beskrivs boprisutvecklingen i deras rapport: 
"Under kvartalet har vi noterat en begynnande nedgång i bostadspriserna, framför allt på lägenheter och hus i storstadsområden. Även om det bara pågått några månader talar mycket för att det handlar om en trendmässig nedgång. Osäkerheten är hög och givet fortsatta räntehöjningar är ytterligare prisnedgångar att vänta."

Vidare uppger SBAB i sin rapport att de genomsnittliga annonstiderna ha blivit längre under andra kvartalet, samtidigt som omsättningen på bostadsmarknaden sjunkit till följd av en svagare konjunkturutveckling. Också budpremierna ska ha gått ned, något som bör ses i ljuset av de senaste årens kraftiga prisuppgångar och höga budpremier.

Båda bankerna lyfter också att de under kvartalet höjt sina bolåneräntor. Att Swedbank främst justerat upp räntor för bolån med längre bindningstider, ska ha lett till att kunder i större utsträckning valt rörlig ränta framför längre bindningstider.

När det kommer till bolånetillväxten under andra kvartalet hos Swedbank så beskrivs den som stark till följd av hög aktivitet på bostadsmarknaden i början av 2022, alltså under första kvartalet. Under kvartal två mattades marknaden dock av som en följd av stigande räntor och en ökad ekonomisk osäkerhet.

Hos Swedbank ökade bolånen till privatpersoner i Sverige med tio miljarder kronor jämfört med årets första kvartal, från 901 miljarder till 911. För SBAB blev motsvarande resultat plus 5,1 miljarder kronor, från 340,4 miljarder till 345,5.

För övrigt räknar banken SBAB:s ekonomer med en rörlig boränta på runt fyra procent om något år och att längre boräntor kommer uppgå till nära fem procent vid samma tid.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen