Osåld bostadsrätt marknadsfördes som förmedlad – mäklare varnas

/assets/img/36246972-interior-design.jpg
Genrebild stylad lägenhet. Foto: Emelie Westman / Mostphotos
 

Fastighetsmäklare varnas av Fastighetsmäklarinspektionen efter att ha marknadsfört en bostadsrätt som såld, trots att köpet hade hävts.

(UPPDATERAD JUL 23, 2022)

I mars 2021 kontaktade en kvinna en fastighetsmäklare för att uppdra åt honom att sälja hennes bostadsrätt och uppdragsavtal om förmedling tecknades därefter.

Mäklarens kontrakt innehöll en klausul om att köpet går tillbaka i det fall att köparen inte beviljas lån. Överlåtelseavtalet hävdes vid två tillfällen vilket ledde till att kvinnan sade upp uppdragsavtalet med mäklaren. Efter det fick hon hem flygblad med marknadsföring om att han förmedlat hennes lägenhet, ett påstående hon upplevde som vilseledande.

Bland annat på grund av detta valde kvinnan att vända sig till myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) med en anmälan mot mäklaren.

Enligt mäklaren såldes bostadsrätten med en låneklausul och systemet han arbetar i skickar automatiskt ut marknadsföring efter kontraktsskrivningen, innehållande information om att bostaden sålts.

Textutdrag ur flygbladet:
"Såld! […] Ännu en stark försäljning! Jag är en av de mest anlitade och mest rekommenderade mäklarna i [stadsdelen]. Folk vet att jag har koll på de bästa objekten och efter den här försäljningen har jag flera spekulanter på likande boenden. […]"

Vidare förelades mäklaren att inkomma med flera olika typer av handlingar till myndigheten, vilket han i samtliga fall underlåtit att göra. Anledningen till detta är, enligt mäklaren, att han inte kan finna akten på grund av att han bytt arbetsgivare. Dock framgår av inspektionens tidigare praxis att en mäklares byte av arbetsgivare, inte är skäl nog för att undantas från  “skyldigheten att bevara och ge in handlingar hänförliga till förmedlingsuppdraget”.

Och det är inte första gången mäklaren meddelas en varning för liknande beteende. Det ska också ha skett i två tidigare tillsynsärenden där han inte bedömdes ha bevarat dokumentation med koppling till förmedlingsverksamheten på ett tillfredsställande sätt. Anledningen uppgavs även då vara att han bytt arbetsgivare.

FMI fattade beslut i ärendet den elfte maj i år. Mot bakgrund av att mäklaren uppgivit i flygblad att bostadsrätten ifråga var såld trots att köpet gått tillbaka, ansåg FMI att han agerat i strid mot tionde paragrafen i marknadsföringslagen. Det felaktiga påståendet vid marknadsföringen bedömdes kunna motivera en varning som påföljd.

Med hänsyn tagen till mäklarens återkommande ovilja att fullgöra sin rättsliga skyldighet att medverka i utredningen, bedömde myndigheten även att det finns grund för att återkalla hans registrering som fastighetsmäklare.

I anmälan hävdar kvinnan också att mäklaren med hjälp av bilder, texter och beskrivning ska ha marknadsfört bostadsrätten på internet utan att hon som uppdragsgivare fått se och godkänna innehållet. Han ska även ha ändrat det överenskomna priset till ett lägre belopp. När kvinnan ifrågasatte detta fick hon som svar att han säljer lägenheter dagligen och är experten, samt att han "trodde" att han fått förtroendet att "agera utan inblandning från henne som uppdragsgivare".

Mäklaren har dock tillbakavisat uppgifterna och menar att uppdragsgivaren fått läsa igenom marknadsföringstexten och återkopplat innan publicering. Gällande prissättningen ska det inte ha funnits någon överenskommelse om utgångspris, den skulle göras innan annonsen lades ut. Mäklaren hävdar också att han sagt till kvinnan att det utgångspris hon föreslog var högre än det av honom uppskattade marknadsvärdet.

FMI kom fram till att mäklarens uppskattade marknadsvärde för bostadsrätten inte var fastställt i utredningen, inte heller vilket pris som säljaren var beredd att acceptera. Därmed valde myndigheten att avskriva ärendet i denna del.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen