Länsstyrelsen: Bostadsbristen i Stockholm kan inte byggas bort

/assets/img/img-5031.jpg
Nyproduktion av bostäder på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Enligt en ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholm, som DN tagit del av, har traditionell nyproduktion endast en begränsad förmåga att lösa bostadsbehovet i länet.

En tidigare undersökning från Region Stockholm visar att 70 procent av hushållen i länet inte har möjlighet att förvärva en nyproducerad bostadsrätt, rapporterar Dagens Nyheter (DN). Samtidigt har 60 procent inte råd att bo i ny hyresrätt i samma län och 90 procent kan inte köpa ett nybyggt småhus. 

DN:s artikel handlar också om en ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholm med titeln ”Läget i länet”, där länsstyrelsen lyfter behovet av en svensk modell för överkomliga bostäder för hushåll med lägre inkomster.
– Många har inte möjlighet att lösa sin bostadssituation på marknadens villkor, säger Henrik Weston, utvecklare på Länsstyrelsen och en av rapportens författare, till DN.

Och de höga priserna för bostäder drabbar inte bara de mest utsatta grupperna.
– Det är inte bara fattiga och hemlösa som drabbas, låg- och medelinkomsttagare kan inte heller flytta in i nyproduktion, fortsätter Henrik Weston.

Att erbjuda bostäder till hushåll med lägre inkomster är något som förekommer i flera andra länder i Europa. Det uppges också vara vanligt att inkomsttak för tillgång till subventionerade bostäder sätts så att även medelinkomsttagare kan omfattas av satsningen. På så sätt kan stigmatisering av hela områden undvikas, framför Länsstyrelsen.
– Jag tror att de svenska politikerna förr eller senare, när ännu fler hamnar utanför bostadsmarknaden, ändrar sig om överkomliga bostäder. Det är en väl beprövad metod som finns i nästan hela Europa, säger Henrik Weston till tidningens reporter.

På länsstyrelsen ser man också anledning att utvärdera nuvarande kreditrestriktioner, amorteringskrav och kvar-att-leva-på-kalkyler, för att även bostadsrätter ska kunna ingå i “lösningen på bostadskrisen”.

I Stockholms län bedöms befolkningen öka med 200 000 personer fram till år 2030. Det demografiska bostadsbehovet bedöms ligga runt 20 000 bostäder om året, samtidigt som antalet färdigställda bostäder uppgått till mellan 14 000–15 000 årligen de senaste två åren.


Dock har det visat sig att nyproduktion endast har en begränsad förmåga att lösa bostadsbehovet på ett generellt plan. För de med stora tillgångar eller höga, stabila inkomster fungerar Stockholms bostadsmarknad bra, men inte för låg- och medelinkomsttagare.

För många innebär nyproduktionens höga hyror och priser, kreditrestriktioner och inkomstkrav att det blir omöjligt att etablera sig på bostadsmarknaden eller att byta till en annan bostad. Trots det finns det en stark föreställning om att bostadsbristen kan byggas bort.
– Men att bygga ännu mer löser inte situationen. Vi behöver bygga 20 000 nya bostäder per år men det finns samtidigt bara 15 000 hushåll i länet som kan efterfråga nyproduktion, säger Henrik Weston till DN.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen