Bostadstillägget för pensionärer höjs

/assets/img/riksdagshuset.png
Västra riksdagshuset speglas i Strömmen. Till vänster i bild syns Rosenbad. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.
 

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om höjt bostadstillägg för pensionärer, vilket börjar tillämpas i augusti.

I en extra ändringsbudget för 2022 föreslog regeringen nyligen flera lagändringar, vilka riksdagen röstade ja till i veckan. Bland annat kommer bostadstillägget för pensionärer att höjas med maximalt 100 per månad, vilket totalt blir 1 200 kronor om året. Ändringen ska börja tillämpas den första augusti i år.

Punkten om höjt bostadstillägg ingår, tillsammans med en del om höjd garantipension, i ett samlat förslag på pensionsområdet i propositionen för den extra ändringsbudgeten.

Riksdagens ja innebär att garantipension kommer höjas med 1 000 kronor i månaden, samtidigt som konsumtionsstödet inom bostadstillägget för pensionärer höjs med 100 kronor per månad för den som är ogift och 50 kronor för den som är gift.

Vidare görs en justering av fribeloppen i bostadstillägget till följd av den höjda garantipensionen. Förslagen uppges innebära att fler personer än tidigare kommer att få rätt till bostadstillägg. Genomsnittligen får pensionärer som påverkas av förslagen runt 615 kronor mer i månaden efter skatt.

Det samlade förslaget inom pensionsområdet beräknas kosta staten nära fyra miljarder kronor under innevarande år. Utgifterna för garantipension bedöms komma att öka med runt 3,6 miljarder kronor och utgifterna för bostadstillägg med 400 miljoner kronor.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen