Mäklarpanelen: Fördel för köparna på Storstockholms bomarknad

/assets/img/fastighetsbyran-press.png
Ålstensgatan i Bromma. Pressbild Fastighetsbyrån
 

I juni visar Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån att bostadsmarknaden är mest fördelaktig för köparna, speciellt i Storstockholm.

Resultaten från den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån visar på ett skifte på bostadsmarknaden i juni. Från att länge ha varit säljarnas marknad ser den nu ut att ha blivit köparnas. Tydligast syns förändringen i Storstockholm.

I undersökningen fick Fastighetsbyråns mäklare i landet bland annat frågan om för vilka bostadsmarknaden är mest fördelaktig just nu. De ombads svara med en siffra mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). För mäklare i Storstockholm blev det genomsnittliga svaret 2,49 i juni 2022 jämfört med 6,19 i slutet av april, vilket uppges vara den mest påtagliga förändringen för perioden. På riksnivå blev resultatet 3,74 i juni och 6,21 i april. 

– Det är en relativt dramatisk och snabb förändring vi haft, framförallt de senaste veckorna. Det kan närmast liknas vid reaktionen efter Lehman Brothers fall i början av finanskrisen. Efter en väldigt het marknad de senaste åren skapar nu kriget, inflationen, räntehöjningar och börsoro en stor osäkerhet. Bostadskonsumenter vet inte vad de kan vänta sig av marknaden nu, och framåt, vilket gör att många väljer att avvakta, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström i ett pressmeddelande från företaget.

Mäklarna fick också en fråga om prisutvecklingen under resten av året. För bostadsrätter uppgav den största andelen av mäklarna i Storstockholm att de tror på prisnedgång; 32 procent förutspår ett resultat på minus fem procent samtidigt som 42 procent svarade att de tror att priserna kommer sjunka med tio procent, medan sju procent av mäklarna tror på en nedgång om 15 procent.

Andelen av mäklarna i Storstockholm som svarade att de tror på stillastående priser under resten av 2022 uppgår till 17 procent, och två procent av de tillfrågade förutspår en prisuppgång på fem procent.

Mäklarpanelen är en undersökning från Fastighetsbyrån som löpande skickas ut till företagets runt 1 100 mäklare i form av webbenkät, innehållande frågor om läget på bostadsmarknaden. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 7-14 juni i år och besvarades av 421 personer. 


”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna)?"

Källa: Fastighetsbyrån, utdrag ur Mäklarpanelen juni 2022

”Hur tror du att bostadsrättspriserna kommer att utvecklas på din marknad under resten av 2022?”

Källa: Fastighetsbyrån, utdrag ur Mäklarpanelen juni 2022 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen