Avgiftshöjningar att vänta i många brf:er

/assets/img/img-4829.jpg
Lägenheter i Stadshagen, Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Stigande räntor och ökande underhållskostnader väntas leda till att många brf:er måste höja avgifterna. Det framgår av senaste Ekonomiekot Extra i SR.

Efter att bostadsrättsföreningar i många år haft låga räntor och stabila kostnader för underhåll ser utvecklingen nu ut att ha vänt. Och för brf:er som behöver lägga om sina lån kan det bli en dyr historia. Det var temat för ett av inslagen i det senaste avsnittet av Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio (SR).

Innan årsskiftet kunde räntan för ett femårigt bolån ligga på 1,3 procent, men i dagsläget uppges det vara svårt att få en ränta lägre än tre procent på ett sådant lån. Och räntan ser ut att bli ännu högre framöver.

I inslaget intervjuas bland andra Jonas Gustafsson, ekonomisk expert på brf-förvaltaren Nabo. Han förutspår att de flesta föreningar kommer behöva höja sina avgifter.
– Alla föreningar behöver egentligen inflationsanpassa sin avgift, så frågan är väl egentligen hur många som måste höja mycket och hur många som bara kan göra en normal inflationsjustering då om man uttrycker sig så. Så ökade räntor kommer att driva avgiftsökningar, men sen kommer det ju slå väldigt olika beroende på vilken belåningsnivå och vilken höjd föreningarna tagit i sin avgiftssättning idag för normalårsränta eller en räntetålighet helt enkelt, säger han till SR.

Även Ulrika Blomkvist, vd på intresseorganisationen Bostadsrätterna, får komma till tals i programmet. Hennes inställning till situationen är mer nedtonad och hon anser att vissa rapporter i ämnet är överdrivna.
– Väldigt alarmistiskt och dessutom så är det ju så att varje förening är ju unik och det går inte generellt att säga att det här gäller alla, utan varje förening måste titta på hur ser förutsättnignarna ut i vår förening. Och som bostadsrättshavare, prata med styrelsen, fråga hur dom tänker. Och som styrelse, prata med er ekonomiska förvaltare.

En annan röst som hörs är David Sundén på konsultfirman Branly som tagit fram en rapport om bostadsrättsföreningars ekonomiska situation. Den ska vara baserad på uppgifter från drygt 11 000 svenska bostadsrättsföreningar och visar att runt hälften av dessa inte ser ut att ha någon ekonomisk marginal, eller en väldigt låg sådan.
– Dom föreningar som har sänkt avgiften här när räntorna har gått ned och har kvar väldigt höga skulder, och inte lyckats amortera ned den, dom är det ju lite risigt för nu här. För vad som troligtvis har hänt är att många har köpt in sig i dom här bostadsrättsföreningarna till högre priser på grund av den lägre avgiften. Det kommer ju vara väldigt svårt nu att börja höja den här avgiften mer än vad alla dom andra föreningarna gör. För det betyder ju att värdet på deras bostäder kommer ju minska relativt mer, säger han i inslaget.

Det kan också bli svårt för de föreningar som har det sämst ställt att hitta köpare till lägenheterna framöver, enligt David Sundéns bedömning. 
– Ett antal vad jag skulle kunna kalla zombie-föreningar, som har ett underskott redan idag och har höga lån, dom föreningarna kommer det inte va kul att bo i nu. Eller att köpa in sig i en sån förening, för där kan man förvänta sig ganska höga avgiftshöjningar.

Avslutningsvis får Bo Söderberg, forskare i fastighetsekonomi vid KTH, svara på hur oroväckande han tycker att den ekonomiska situationen för landets brf:er ser ut.
– Rent generellt så tycker jag nog ändå att, går kostnaderna upp så måste bostadsrättsföreningarna som drivs av någon slags självförsörjandeprincip, dom tar in avgifter för att täcka drift- och underhållskostnader och de gemensamma kapitalkostnaderna. Och går dom upp så måste man förr eller senare höja avgifter. På sätt och vis alla föreningar måste höja avgifterna, ja det ligger någonting i det.

I ett längre perspektiv tycker Bo Söderberg det är rimligt att vänta sig en viss avgiftshöjning, men inte dramatiska uppjusteringar. Han påpekar att det ju finns ytterligare en möjlighet för en förening att jämna ut “det här” över tid; genom att senarelägga underhållsinsatser. Han får också en fråga om det finns några vinnare på bostadsmarknaden i nuläget.
– Anledningen till att köpa sin bostad är att man vill ha en bostad att bo i, för de allra flesta. Och vinsten består i att man får ett bra boende som man betalar vad man är beredd att betala för, säger Bo Söderberg till SR:s reporter. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen