Procentuellt fler hushåll i bostadsrätter än hyresrätter under 2021

/assets/img/mostphotos/55092268-fullmane.jpg
I Uppsala kommun är bostadsrätter den dominerande boendeformen i flerbostadshus. Foto: Mostphotos
 

Enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån ökade antalet hushåll i flerbostadshus där ägandeformen var bostadsrätter mest procentuellt sett under fjolåret. Trots bostadsrättens ökning är det endast i två av landets mest folktäta kommuner där bostadsrätten är den vanligaste bostadsformen i flerbostadshus.

I Sverige fanns det i slutet av förra året ungefär 4,8 miljoner hushåll, vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med år 2020. Av dessa är 21 procent hushåll i flerbostadshus med bostadsrätter. Sett till antal ökade hyresrätterna mer än bostadsrätterna men bostadsrätterna hade en procentuellt större ökning. Detta enligt statistik som Statistiska Centralbyrån, SCB, publicerat i ett pressmeddelande. 


SCB har även sammanställt vilket typ av upplåtelseform i flerbostadshus som är den vanligaste i landets kommuner. Det är hyresrätten som dominerar i 257 av Sveriges 290 kommuner. Även i landets topp tio mest folktäta kommuner är hyresrätten mest populär. I åtta av dessa tio kommuner är hyresrätten mest populär medan bostadsrätten endast dominerar i kommunerna Uppsala och Stockholm. 


Landets lägenheter som ligger i flerbostadshus ägs i 42 procent av fallen av bostadsrättsföreningar. Näst största ägaren är de allmännyttiga bostadsbolagen med 26 procent och resten ägs av aktiebolag, 26 procent, och 9 procent av privatpersoner och övriga. Småhus, som är den vanligaste boendeformen i Sverige, ägs till största delen, 91 procent, av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar står som ägare till endast fem procent av småhusbeståndet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen