Mäklarpanelen om boprisutvecklingen i storstäderna 2022 – störst optimism i Stockholm

/assets/img/screenshot-2021-12-27-14.34.56.png
Pressbild Fastighetsbyrån
 

De flesta storstadsmäklare tror på stillastående bostadsrättspriser i sina städer under nästa år. Samtidigt återfinns störst optimism bland mäklare i Storstockholm. Det visar den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån.

I den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån har 371 av företagets mäklare fått svara på frågor kopplade till utvecklingen på svensk bostadsmarknad år 2022. Majoriteten av de storstadsmäklare som tillfrågats uppgav att de tror på stillastående priser under perioden. 

Störst optimism återfinns bland mäklare i Storstockholm där 23 procent svarade att de tror på stigande priser i sitt område 2022. I Stormalmö uppgav 13 procent att de förutspår prisuppgång under perioden, medan andelen i Storgöteborg som tror på ökande priser uppgår till elva procent.

När det kommer till efterfrågan på nyproduktion i landets storstäder så är optimismen störst hos mäklare i Storstockholm, där en andel om 53 procent tror på en uppgång i sitt område. I Stormalmö förutspår 33 procent ökad efterfrågan i sin stad medan andelen i Storgöteborg uppgår till 19 procent.   


Mäklarna har också fått svara på vilken part de anser har störst fördel på bostadsmarknaden just nu; köparna eller säljarna. De fick välja en siffra på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Snittet för mäklare i Storstockholm blev 6,86, jämfört med 6,59 vid samma tid ifjol. I Storgöteborg blev det genomsnittliga svaret 6,32, och år 2020 var det 6,26. För mäklare i Stormalmö blev resultatet i snitt 6,74 medan noteringen i december förra året landade på 7,13.

Kort om undersökningen
Mäklarpanelen är en webbenkät som löpande skickas ut till Fastighetsbyråns drygt 1 000 mäklare i Sverige. Den senaste undersökningen (Mäklarpanelen december 2021) genomfördes under perioden 15-20 oktober 2021 och besvarades av totalt 371 mäklare. Svaren från enkäten bryts ner på segmentnivå: Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen