Starkare direktiv för ombildningar i Göteborg

/assets/img/radhuset-gbg.png
Rådhuset Göteborg. Pressbild Göteborgs Stad
 

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att intensifiera arbetet med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i staden, med fokus på hyresrättstäta stadsdelar som Majorna och Haga. Det skriver GöteborgDirekt.

I slutet av oktober i år tog kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att stadens bolag Förvaltnings AB Framtiden, ska arbeta för att fler ombildningar genomförs i områden som domineras av hyresrätter. Vid omröstningen om förslaget blev utfallet 38 Ja mot 36 Nej.

Lokaltidningen GöteborgDirekt skriver att stadsdelar som Majorna, Landala, Guldheden och Haga bli aktuella för ombildningar. Där är hyresrätterna i majoritet, i Haga är andelen 85 procent och de flesta av dessa ägs av allmännyttan.

Enligt protokollet från sammanträdet där beslutet fattades, har Förvaltnings AB Framtiden också fått i uppdrag att säkerställa att så stor del som möjligt av nybyggnationen blir bostadsrätter och småhus.

Bolagets uppdaterade ägardirektiv innehåller ett förtydligande av satsningen på ägda bostäder. Tidigare framgick att eftersom ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen ska bolaget bidra till att staden får en blandning av bostads- och upplåtelseformer, exempelvis genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.   

I den nya versionen har vissa justeringar gjorts. Bland annat står det nu att bolaget ska “intensifiera” arbetet med att få till en blandad bebyggelse i staden. Och detta ska ske främst genom ombildning men även genom prioritering av bostadsrätter och småhus i nyproduktion. Bland annat genom att byggrätter säljs till privata aktörer med avsikt att bygga bostadsrätter och småhus, samt till kommunägda Göteborgs Egnahems AB.

Förra året skrev Bostadsrättsnytt om att kommunala bostadsbolag i Göteborg, enligt nya ägardirektiv, fått i uppdrag att genomföra ombildningar. Och efter uppdateringen ser utvecklingen ut att kunna ske i snabbare takt. Av GöteborgDirekts rapportering framgår också att de nya direktiven ska innefatta hela Göteborg.
– Nu finns en uttalad anvisning till de kommunala bostadsbolagen att de aktivt ska arbeta för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) till GöteborgDirekt.

En av de som är emot kommunfullmäktiges beslut är Jonas Attenius, Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg.
– Det här handlar om en utförsäljning av vår allmännytta! Jag ska göra allt jag kan för att stoppa den, säger han till lokaltidningen.

Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag till Framtidenkoncernen som utgör Göteborgs allmännytta och ägs av Göteborgs Stad. I koncernen ingår dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren.

Källa: Framtidenkoncernen

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen