Hemnet: Färre lägenheter till salu i oktober än ifjol

/assets/img/hemnet-okt.jpg
Pressbild Hemnet
 

Under årets oktobermånad var lägenhetsutbudet på Hemnet lägre än samma månad ifjol, enligt ett pressmeddelande från bostadssajten. Detta samtidigt som skillnaden mellan utgångspris och slutpris ökade.

På bostadssajten Hemnet låg 21 590 lägenheter ute till försäljning i oktober, vilket på årsbasis är två procent färre än under samma månad förra året. Antalet lägenheter som publicerades i oktober i år uppgår till 10 869 och motsvarar en minskning med tre procent jämfört med oktobernoteringen för 2020. Det står att läsa i en ny rapport från sajten. 

Mest minskade antalet publicerade lägenheter i Stockholm, där resultatet för oktober 2021 blev minus 13 procent på årsbasis. För det totala lägenhetsutbudet i huvudstaden noterades en nedgång om tio procent.

Av rapporten framgår också att antalet lägenhetsförsäljningar som rapporterades in under årets oktobermånad (10 898), ligger på samma nivå som i oktober 2020. Även mediantiden som lägenhetsannonser legat ute på sajten innan objekten såldes är i nivå med noteringen ifjol: 15 dagar.

Vidare kan man läsa att medianskillnaden mellan utgångspris och slutpris landade på plus sju procent i oktober, en procentenhet högre än motsvarande månad föregående år. I Stockholm noterades en ökning med 10,6 procent, vilket är två procentenheter mer än i oktober 2020.

I början av november har besökare av sajten fått frågan om de planerar för ett bostadsköp inom sex månader, och 39 procent uppgav att de gör det. Andelen ska vara lika stor som när samma fråga ställdes föregående månad, och köpbenägen uppges därmed fortsatt vara på en lägre nivå än “under pandemins mer intensiva fas”. 

En annan fråga som ställdes var om bostadspriserna kommer att stiga de kommande sex månaderna. Av de tillfrågade svarade 35 procent att de tror på prisuppgång, jämfört med 38 procent månaden innan.


Undersökningen som ligger till grund för rapporten ska bestå av en enkät som månatligen besvaras av mellan 2 000 och 3 000 av sajtens besökare.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen