Ny prognos från SBAB för svensk bomarknad

/assets/img/16162550-flerfamiljshus.jpg
Foto: Roland Magnusson / Mostphotos
 

I en ny prognos från SBAB spår banken fortsatta boprisuppgångar på riksnivå även nästa år, följt av sjunkande priser under 2023 och 2024. Vidare ser bostadsinvesteringarna ut att ha nått toppen och väntas falla tillbaka under kommande år, bland annat till följd av stigande räntor.

Den tionde november släppte banken SBAB en ny prognos för bostadsmarknaden i landet kommande år. Enligt prognosen kommer boprisutvecklingen för innevarande år att landa på plus 10,1 procent, för att sedan fortsätta uppåt även under nästa år då resultatet väntas bli plus 3,4 procent.

För bostadsrätter räknar banken med ett genomsnittligt resultat om plus 7,3 i år, medan resultatet på årsbasis för 2022 väntas bli plus 3,4 procent. Under 2023 kommer utvecklingen för bostadsrättspriserna vända ned med minus 4,6 procent, och för 2024 bedöms noteringen landa på minus 3,4 procent.   

En annan del av prognosen handlar om reporäntan, som spås stiga i snabbare takt än vad Riksbanken förutspått. SBAB räknar med en räntehöjning redan under 2023, medan Riksbankens senaste prognos indikerar att reporäntan blir kvar på noll fram till och med kvartal tre år 2024.
– Vår bedömning är att inflationen ligger på målet nästa år och detta även om man rensar bort de kraftigt stigande energipriserna. Vi ser framför oss en betydligt snabbare uppgång i både reporäntan och marknadsräntorna än den Riksbanken för närvarande ser framför sig, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

När det kommer till bostadsinvesteringar i landet visar prognosen att de “passerat toppen för denna gång” och därmed spås minska under kommande år. Exempelvis på grund av stigande räntor, svagare boprisutveckling och lägre befolkningstillväxt.
– Uppsvinget för bostadskonsumtionen under pandemin och kraftigt stigande bostadspriser har hållit uppe bostadsinvesteringarna. Framöver väntas dock bostadsinvesteringarna falla tillbaka till följd av en mer dämpad prisutveckling på bostäder, fallande BNP-tillväxt, stigande ränteläge och minskad befolkningstillväxt. Till riskbilden kan även adderas potentiell cementbrist, fortsätter Robert Boije.

För bostadsbyggandet är bankens prognos att totalt 45 000 nya lägenheter kommer att ha påbörjats i Sverige vid årets slut. Noteringen för nästa år väntas bli runt 39 000, och för år 2023 spås 34 100 lägenheter komma att påbörjas. Under 2024 är bedömningen att 32 600 lägenheter kommer att byggstartas. 

Utvalda prognoser kopplade till svensk bostadsmarknad: 

Källor: Macrobond, Konjunkturinstitutet, SCB, Valueguard och SBAB

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen