Bostadsorganisationer går samman i tomträttsprogram

/assets/img/mostphotos/48325489-akitektur-stockholm.jpg
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
 

Stockholms stad utreder just nu villkoren för friköp av mark som upplåts med tomträtt. Samtidigt lanserar fyra bostadsorganisationer ett gemensamt tomträttsprogram för hur tomträttsmodellen kan förbättras. Detta enligt ett pressmeddelande.

Bostadsrätterna, HSB Stockholm, Riksbyggen och Fastighetsägarna Stockholm har gått tillsammans i ett tomträttsprogram. Ihop står de för nästan 75 procent av Stockholms stads bostadsrättsföreningar med tomträtt. Tomträtt innebär att marken hyrs mot en avgift, som kallas tomträttsavgäld. 


Att bostadsrätter står på tomträtter gör att det finns risk att avgifterna höjs då markhyran stiger, vilket Bostadsrättsnytt skrivit om tidigare. Stockholms stad utreder nu villkoren för friköp av marken. I många fall är det dock svårt för föreningar att köpa loss marken då den blir för dyr. 

– Många känner sig överkörda av staden, och vi förstår dem. Att inte kunna styra över sin egen framtid är givetvis frustrerande. Dagens modell är inte längre hållbar, och med programmet vill vi bidra med de boendes perspektiv och klargöra vår gemensamma ståndpunkt, konstaterar de fyra organisationerna i ett gemensamt uttalande, som publicerats i ett pressmeddelande på Fastighetsägarnas hemsida. 


I det gemensamma tomträttsprogrammet ges bland annat förslag på hur föreningar på tomträtter kan få ett tryggt och långsiktigt boende. Det tas också upp att priset för att köpa loss marken inte borde utgå från en öppen marknad och att avgäldsräntan, hyran, borde ha en närmare koppling till realräntan.

– Vi vill också se att staden tillsvidare fryser avgälden på 2004 års nivåer. Vi anser att det är rimligt att låta bostadsrättsföreningar avvakta utfallet i de rättsprocesser som pågår där skäligheten för avgäldsnivån prövas, innan de skriver på nya avtal, konstaterar de fyra organisationerna.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen