Boverket: Över 200 kommuner med underskott av bostäder

/assets/img/boverket-1621501515.png
Foto: Franz Feldmanis / Boverket
 

Trots att antalet kommuner i landet som bedömer att de har underskott på bostäder minskat fyra år i rad, uppger 207 av landets 290 kommuner att bostadsbeståndet är för litet. Detta enligt Boverket som gjort en ny enkätundersökning i ämnet.

Den 18 maj i år släppte myndigheten Boverket en ny enkätundersökning om kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden i landet; Bostadsmarknadsenkäten 2021. Resultaten visar att 207 av 290 kommuner bedömer att de har underskott på bostäder. Även om siffran är relativt hög är det fem kommuner färre än ifjol som gör denna bedömning, och på det hela har antalet nu minskat fyra år i rad. 

Läget på bostadsmarknaden åren 2001–2021; riket. Källa: Boverket Läget på bostadsmarknaden åren 2001–2021; riket. Källa: Boverket

Av Boverkets hemsida framgår att de som har svårast att hitta bostad exempelvis finns i grupperna unga, studenter, nyanlända, personer med funktionsnedsättning, äldre personer och de som känner behov av att byta bostad. Detta samtidigt som antalet nyproducerade bostäder ökat de senaste åren.

Resultaten från enkäten visar också att det tillkom totalt 10 700 nya bostäder i Sverige under 2020 via till exempel nyproduktion och ombyggnation, varav 6 200 bostäder tillkom genom inköp inom allmännyttan.

I år väntas antalet påbörjade bostäder öka med tre procent och med elva procent nästa år, enligt kommunernas sammantagna bedömningar.

Kort om bostadsmarknadsenkäten
Boverket skickar årligen ut en enkät till landets kommuner där de får ge sina bedömningar i frågor som rör bostadsmarknaden lokalt.
Om enkäten på Boverkets hemsida: “Med underlag från nästan alla 290 kommuner kan Boverket ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2021.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen