Underskott på bostäder i Stockholm

/assets/img/34784207-kungsholmen.jpg
Bostäder på Kungsholmen i Stockholms kommun. Foto: Mostphotos
 

Boverket släppte nyligen en enkätundersökning som visar att majoriteten av landets kommuner bedömer att de har ett underskott av bostäder. En av dessa är Stockholms kommun som uppger att ett förändrat marknadsläge lett till fler påbörjade hyresrätter än bostadsrätter.

I veckan kom myndigheten Boverket med en ny enkätundersökning med kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden i landet; Bostadsmarknadsenkäten 2021. Resultaten visar att 207 av 290 kommuner bedömer att de har underskott på bostäder. Även om siffran är relativt hög är det fem kommuner färre än ifjol som gör denna bedömning, och på det hela har antalet nu minskat fyra år i rad.

Bostadsrättsnytt har valt att titta närmare på enkätsvaren från Stockholms kommun, där de bland annat uppger att det finns ett underskott på bostäder.

Av kommunens beskrivning av bostadsmarknadsläget framgår till exempel att det förändrade marknadsläget lett till minskat bostadsbyggande, som vidare resulterat i att det påbörjats fler hyresrätter än bostadsrätter. År 2020 var 64 procent av de bostäder som påbörjades hyresrätter.

På grund av hårdare kreditrestriktioner har unga vuxna och de med svag ställning på bostadsmarknaden fått det svårare att köpa sin första bostad. Restriktionerna ska också ha påverkat byggandet i Stockholm negativt. 

I år väntas 10 370 bostäder i flerbostadshus påbörjas genom nybyggnad i kommunen, siffran för småhus är 70.

Ser man till resultatet på länsnivå framgår att samtliga kommuner i Stockholms län bedömer att det finns ett underskott av bostäder i kommunen som helhet, med undantag för Upplands Väsby som inte lämnat något svar där.

Kort om bostadsmarknadsenkäten
Boverket skickar årligen ut en enkät till landets kommuner där de får ge sina bedömningar i frågor som rör bostadsmarknaden lokalt.
Om enkäten på Boverkets hemsida: “Med underlag från nästan alla 290 kommuner kan Boverket ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2021.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen