För få färdiga bostäder i Västerås – men tillräckligt många påbörjade

/assets/img/43484818-lillaudden.jpg
Bostäder på Lillåudden i Västerås. Foto: Daniel Lillman / Mostphotos
 

I en ny enkätundersökning från Boverket uppger bland andra Västerås stad att det inte färdigställs tillräckligt många bostäder per år i kommunen. Samtidigt uppges antalet som påbörjades ifjol ligga över målet.

Den 18 maj i år släppte myndigheten Boverket en ny enkätundersökning med kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden i landet; Bostadsmarknadsenkäten 2021. Resultaten visar att 207 av 290 kommuner bedömer att de har underskott på bostäder. Även om siffran är relativt hög är det fem kommuner färre än ifjol som gör denna bedömning, och på det hela har antalet nu minskat fyra år i rad.

En kommun vars enkätsvar Bostadsrättsnytt valt att titta närmare på är Västerås. Deras bedömning är att det finns ett underskott av bostäder i kommunen.

När de beskriver marknadsläget i Västerås lyfts att bostadsbyggandet där varit starkt trots pandemin, samtidigt som de inte riktigt når målet om 1 250 färdigställda bostäder om året. Av deras enkätsvar framgår också att det nästan byggs överallt i kommunen och att antalet påbörjade bostäder i fjol låg i linje med målet.

Under 2021 beräknar kommunen att 1 140 bostäder ska kunna påbörjas i flerbostadshus genom nybyggnation, antalet påbörjade småhus väntas bli 150.

Resultaten från enkätundersökningen visar också att de flesta kommuner i Västmanlands län bedömer att det finns ett underskott på bostäder i kommunen som helhet. Undantagen är Skinnskatteberg och Norberg som svarat att det är balans på bostadsmarknaden i deras kommuner. 

Kort om bostadsmarknadsenkäten
Boverket skickar årligen ut en enkät till landets kommuner där de får ge sina bedömningar i frågor som rör bostadsmarknaden lokalt.
Om enkäten på Boverkets hemsida: “Med underlag från nästan alla 290 kommuner kan Boverket ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2021.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen