Kommunal hyresfastighet i Österåker blir brf

/assets/img/framsida.jpg
Den avyttrade fastigheten vid Österskärsvägen/Klappbryggan. Pressbild Colliers
 

I Österåker utanför Stockholm har ett kommunägt bostadsbolag sålt en hyresfastighet med 77 lägenheter för ombildning till bostadsrätter. Det skriver bolagets rådgivare Colliers i ett pressmeddelande.

Österåkers kommuns bostadsbolag Armada Bostäder AB har sålt en hyresfastighet med 77 bostadslägenheter för ombildning till brf. Fastigheten är belägen på Österskärsvägen/Klappbryggan och köparna var dess hyresgäster. Av ett pressmeddelande från bostadsbolagets rådgivare, Colliers, framgår att de boende varit positivt inställda till en ombildning redan från start.
“Intresset från hyresgästernas sida har varit mycket högt under hela processen även om rådande pandemi påverkade tidsplanen.”

Mattias Henriks är ansvarig projektledare på Colliers och i pressmeddelandet säger han att ett stort incitament för blivande bostadsrättsinnehavare, är att boendekostnaderna ofta går ned efter en ombildning.

Han tillägger också att de som säljer en bostadsfastighet till en investerare eller till hyresgästerna genom ombildning ofta glömmer bort att en bostadsrättsförening “inte yrkar på avdrag för latent skatt vilket man bör ta hänsyn till om man har ett lågt bokfört värde”.

Enligt Boverkets hemsida kan den latenta skatten normalt sett värderas till noll eftersom bostadsrätterna upplåts utan tidsbegränsning. Dock kan skatten aktualiseras vid exempelvis en likvidation eller försäljning av en del av fastigheten “varför uppgifter om transaktionen och storleken på de temporära skillnaderna (skillnad mellan bokfört och skattemässigt värde) bör lämnas.”


Österåkers kommun ingår i Stockholms län och har Åkersberga som centralort.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen