Återinfört amorteringskrav skulle drabba många unga vuxna

/assets/img/hsb-sifo.png
Foto: Karl Nordlund / HSB
 

En ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av HSB visar att återinförda amorteringskrav på bolån, vilket Finansinspektionen tagit beslut om, skulle ha en negativ påverkan på många unga vuxnas möjligheter till bostadsköp.

I april 2020 införde FI ett tillfälligt undantag från amorteringskraven på bolån, till följd av coronapandemin, som skulle gälla fram till den 31 augusti 2021. Finansinspektionen meddelade nyligen att det tillfälliga amorteringsundantaget inte kommer att förlängas. Amorteringskrav kommer därmed att återinföras den första september i år.

I och med detta har HSB givit Sifo i uppdrag att undersöka hur svenskarnas möjligheter till bostadsköp skulle påverkas av ett återinförande. Resultaten visar att unga vuxna (16-29 år) verkar kunna drabbas värst, då det kommer att påverka möjligheten att köpa bostad för 41 procent av dem. Bland vuxna svenskar i allmänhet skulle möjligheterna påverkas för 29 procent.
– De senaste årens ensidiga fokus på kraftiga kreditrestriktioner har stängt ute många unga från bostadsmarknaden. Att återinföra amorteringarna, särskilt för den här utsatta gruppen, kommer försvåra situationen ytterligare. En rad rapporter har tydligt visat vilka olyckliga följder det stränga amorteringskravet har fått för många människor, säger HSB:s förbundsordförande Anders Lago i ett pressmeddelande från bostadsföretaget.

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo under perioden 24-26 mars i år. Totalt har 1 093 respondenter medverkat via en slumpmässigt rekryterad, riksrepresentativ webbpanel.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen