SBAB: Få bostadsägare tror på lägre bopriser framöver

/assets/img/37032019-stockholm.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Antalet bostadsägare som tror på fallande bostadspriser på ett års sikt är nu nere på två av hundra. Det visar ny undersökning från SBAB.

Efter att hushållens förväntningar på bopriserna rasade i våras har andelen som tror på prisuppgång återhämtat sig och blivit den dominerande. I en ny mätning från den statligt ägda banken SBAB uppgår antalet bostadsägare som tror på fallande bostadspriser framöver till två av hundra. Det framgår av ett pressmeddelande från banken. 

Totalt uppges knappt 1 100 bostadsägare ha tillfrågats om vad de tror om boprisernas utveckling på ett och tre års sikt, i båda fallen svarade två procent att de förutspår fallande priser. Den senaste undersökningen ska vara årets fjärde kvartalsvisa mätning och ha genomförts av Kantar Sifo under vecka 46 i år på uppdrag av SBAB.

Gällande utvecklingen på ett års sikt svarade 68 procent att de tror på prisuppgång, två procent att de förutspår en prisnedgång och 20 procent valde alternativet för stillastående priser. På tre års sikt svarade 66 procent att de tror på en prisuppgång, medan två procent förutspår sjunkande priser, och 14 procent att de tror på stillastående priser. 

Runt 80 procent av de som tror på boprisuppgång uppgav att skälet till det är stor efterfrågan på bostäder. Bland de som förutspår sjunkande bostadspriser framöver var den vanligaste uppgivna orsaken till detta ett svagt efterfrågetryck, följt av stramare myndighetskrav på bankernas kreditgivning.   

I mätningen som SBAB släppte i slutet av augusti 2020 svarade 57 procent att de tror att bostadspriserna kommer stiga på ett års sikt, medan fyra procent förutspådde sjunkande priser under samma period, och 30 procent valde alternativet att priserna skulle stå stilla. Andelen som trodde på prisuppgång på tre års sikt uppgick till 65 procent, samtidigt som tre procent trodde på sjunkande bostadspriser under perioden, och 14 procent svarade att de förväntade sig stillastående priser.  

– Det är tydligt att många bedömer att efterfrågan på bostäder kommer att vara fortsatt hög framöver trots den negativa utvecklingen till följd av coronapandemin. Fortsatt bostadsbrist och en omläggning från annan konsumtion, som begränsas av restriktionerna kopplade till smittspridningen, till bostadskonsumtion bidrar troligen till detta, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i  pressmeddelandet.

Han tillägger också att flera mätningar av hushållens boprisförväntningar pekar åt samma håll just nu.
– En jämförelse mellan SBAB:s och SEB:s samt Erik Olssons respektive index, som baseras på svar från delvis olika hushållsgrupper, visar som vanligt att bostadsägare har en mer optimistisk bild av prisutvecklingen framöver än andra grupper. Samstämmigheten mellan de olika indexen är dock ovanligt stor just nu, vilket stärker bilden av att hushållen överlag tror på fortsatt stigande bopriser framöver, avslutar Robert Boije.

Källa: SBAB Källa: SBAB

Kommentar till diagrammet ovan från SBAB: "Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar."

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen