Förslag om bättre skydd för köpare av nya bostadsrätter

/assets/img/riksdagshuset2.png
Riksdagshuset och Riksbron sett från Strömbron. Foto: Camilla Svensk / Sveriges riksdag
 

Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar tillkännagivanden till regeringen gällande bättre skydd för köpare av nyproducerade bostadsrätter. Bland annat rör det bättre information inför köp och rätt att häva köp vid försening.

Efter Riksrevisionens granskning av konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter, där resultatet presenterades i form av en rapport tidigare i år, drog myndigheten bland annat slutsatsen att skyddet är bristfälligt jämfört med för andra större investeringar.   

Civilutskottet ska nu ha behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport och uppges i huvudsak instämma i myndighetens kritik.     

I ett nytt förslag vill utskottet därav att riksdagen riktar två tillkännagivanden (uppmaningar) till regeringen om att förbättra skyddet för köpare av bostadsrätter inom nyproduktion. Uppmaningarna rör dels bättre information inför köp och även rättigheter att häva köp vid försening. Det står att läsa på riksdagens hemsida. 

Tillkännagivande om bättre information före ett köp (ur civilutskottets förslag):
“Köpare tar en stor privatekonomisk risk under lång tid och hamnar lätt i kunskapsunderläge mot motparten. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag så en köpare får tillräcklig och anpassad information om de ekonomiska riskerna före ett köp av en ny bostadsrätt.” 

Tillkännagivande om att häva köp om bygget blir försenat (ur civilutskottets förslag):
“Köpare kan bli hårt drabbade om ett byggprojekt blir försenat. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att också återkomma med lagförslag som gör det tydligare och enklare att häva ett köp av en ny bostadsrätt om tillträdesdagen blir mycket senare än vad byggfirman lovat.”

Utskottets förslag ska vara baserat på förslag i följdmotioner från riksdagspartierna Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet. 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ska i varsin reservation ha uppmanat utskottet att föreslå fler tillkännagivanden. Från Kristdemokraternas håll framfördes att köparen även ska få insyn och inflytande när en bostadsrättsförening bildas. Centerpartiet å sin sida efterfrågade till exempel en reglering av vilken information som köparen ska få. Vänsterpartiet lyfte frågan om  begränsning av köparnas privatekonomiska risk och ville se en definition av vad som är en hållbar ekonomi i en nybildad bostadsrättsförening.

På torsdag den tolfte november i år är planen att riksdagen, efter debatt, ska fatta beslut om förslaget.  


Uppdatering den tolfte november 2020:

Riksdagens kammare har bifallit (röstat för) utskottets förslag om att rikta två tillkännagivanden till regeringen angående bättre skydd för köpare av nya bostadsrätter. Det framgår av riksdagens hemsida.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen