Försämrad betalningsförmåga bland unga bostadsägare

/assets/img/14967252-thoughtful-man-sitting-staring-out-of-a-window.jpg
Foto: Mostphotos
 

En femtedel av landets unga bostadsägare har fått svårare att klara sina boendekostnader på grund av pandemin, samtidigt som svenska hushålls behov av att byta bostad inte verkar ha påverkats. Det visar Nordeas senaste Boendebarometer.

Resultaten från Nordeas senaste Boendebarometer visar att coronautbrottet slagit hårt mot unga bostadsägare. I undersökningen svarade 20 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 18-29 år att deras förmåga att betala sina boendekostnader har påverkats negativt. Resultaten visar också att unga bostadsägare i högre grad än äldre saknar buffert för högre boendekostnader, även om andelen unga med buffert ökat sedan föregående undersökning. 
– Unga är mer sårbara på bostadsmarknaden. De har ofta köpt sin bostad på en hög prisnivå och är högt belånade. Samtidigt är många inte helt etablerade på arbetsmarknaden som har varit kraftigt ansträngd på grund av coronapandemin, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, i ett pressmeddelande från banken.

En annan slutsats man kan dra av den senaste barometern är att pandemin inte verkar ha påverkat hushållens behov av att byta bostad. 
– Många väljer att bygga ut eller renovera istället. Bostadsbyten fortsätter också att i hög grad styras av livshändelser, till exempel om du får barn eller separerar, fortsätter Ingela Gabrielsson. 

Vidare uppges andelen svenska hushåll som tror på stigande bostadspriser det kommande året ha ökat från 43 procent till 47 procent sedan förra undersökningen, medan andelen som förutspår stigande bostadsräntor minskat från 52 procent ned till 28 procent.

Boendebarometern genomförs två gånger om året av Kantar Sifo på uppdrag av Nordea. Den senaste undersökningen gjordes under perioden tionde augusti till 26 augusti 2020, via en slumpmässigt utvald webbpanel bestående av svenska bostadsägare i åldrarna 18-65 år. Urvalet uppges vara riksrepresentativt avseende kön, ålder och region. Totalt ska 1 002 intervjuer ha gjorts under perioden.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen