Bostadsrätter fortsätter att dominera hos SSM – trots hyresrätts-fokus

/assets/img/ssm-west-side-solna-jan-2020-0019.jpg
Brf-projektet West Side Solna. Pressbild SSM
 

Trots ett upprepat mål om fokus på hyresrätter fortsätter brf-projekt att dominera utvecklaren SSM:s portfölj. Det framgår av den senaste delårsrapporten från bolaget.

I veckan presenterades en ny delårsrapport från bostadsutvecklaren SSM med verksamhet i Stockholmsregionen. Enligt rapporten sålde bolaget fler bostadsrätter under kvartal två i år jämfört med kvartal ett, men färre än under andra kvartalet ifjol. Under kvartal två i år såldes 455 bostadsrätter jämfört med 622 under samma period ifjol.  

Antalet produktionsstartade bostadsrätter under kvartal två i år uppgick till 109, jämfört med noll under både kvartal ett 2020 och kvartal två ifjol.   

Det första kvartalet 2020 sålde bolaget 423 bostadsrätter i pågående produktion, ett resultat som följs av en notering om att bolaget sedan tidigare påbörjat att sälja om tvistande kundernas färdigproducerade bostäder i brf-projektet Metronomen. Det framgår av rapporten för kvartal ett i år. 

I rapporten för årets andra kvartal finns informationen att tillträden i bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidragit med 13,3 miljoner kronor till resultatet. Vidare uppges försäljningen av halva hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters ha bidragit med ytterligare 33 miljoner kronor, samtidigt som produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet negativt med minus 75,8 miljoner kronor.   

Det står också att läsa att bolagets bostadsutveckling under kommande år ska ha ett tydligt hyresrätts-fokus “med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt”. Dock poängteras att tre av fyra projekt i produktion för närvarande är bostadsrättsprojekt; av totalt 727 bostäder ska 549 bli bostadsrätter.

SSM lade om sitt fokus till hyresrätter redan under förra året. Av deras rapport för juli – september 2019 framgår bland annat att en översyn av bolagets verksamhet gjorts under kvartalet, vilken lett till att SSM:s fokus i närtid kommer att ligga på hyresrättsprojekt. Informationen att fokus även ska innefatta enstaka inslag av bostadsrättsprojekt förekommer även här. 

I rapporten förklarar bolagets vd Mattias Lundgren bytet av fokus så här: 
“I syfte att stärka balansräkningen kommer SSM i närtid fokusera på affärer som ger positiva kassaflöden. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding.”

Nedan finns information om bolagets brf-projekt i regionen:

Källa: SSM:s delårsrapport för januari – juni 2020 Källa: SSM:s delårsrapport för januari – juni 2020

SSM om statistiken: “Information om respektive projekt är i allt väsentligt bolagets aktuella bedömning av respektive projekt i sin helhet.” 


Not: Forward-funding innebär bland annat att köparen av ett nybyggnadsprojekt finansierar bygget genom att köpeskillingen erläggs i delar fram till dess att byggnaden är färdigställd. Källa: Tidningen Fastighetsvärlden

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen