Kommunmark i Solna kan ha överlåtits till vrakpris

/assets/img/9362984-arenastaden.jpg
Området Arenastaden i Solna. Foto: Mostphotos
 

Solna stad har överlåtit kvartersmark för bostadsrätter till bolaget Råsta Holding till en köpeskilling om 176 miljoner kronor, trots att marken ifråga kan vara värd uppåt en miljard kronor. Det skriver Hem & Hyra.

År 2007 ingick Solna stad avtal med byggbolagen Fabege, Jernhusen och Peab Sverige avseende exploatering i och i anslutning till området Arenastaden. Parterna bildade ett gemensamt bolag, Råsta Holding, som staden genom avtalet åtog sig att överlåta mark till för utveckling av bostäder. År 2015 tecknades ett tilläggsavtal där parterna enades om att Solna stad skulle överlåta kvartersmark inom en fastighet i Huvudsta. Marken ifråga ska ha överlåtits till en köpeskilling om 176 miljoner kronor. Det framgår av kommunstyrelsens protokoll, Solna stad, daterat den 17 augusti 2020.  

Kommunfullmäktige har nu godkänt exploateringsavtalet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för projektet, beslut fattas troligen i slutet av augusti enligt kommunens pressavdelning. Totalt planeras för fyra kvarter med cirka 450 nya bostäder i området, varav tio LSS-bostäder.

Detaljplanen innehåller bland annat informationen att planområdet är beläget mellan Huvudstaleden och Jonstorpsvägen samt i anslutning till västra delen av Alphyddevägen.

I en artikel från tidningen Hem & Hyra står att läsa att det är bostadsrätter som ska byggas på platsen. Och överlåtelsen av marken uppges motsvara Solna stads del i finansieringen av den planerade exploateringen. Då köpeskillingen bestämdes i avtalet blev det inte aktuellt att värdera marken. 

Men i Solna stads riktlinjer för exploateringsavtal uppges en skrivelse finnas med om att staden alltid överlåter mark till marknadspris. Enligt beräkningar baserade på kvadratmeterpriset 20 000 kronor för ett område där det ska uppföras bostäder med en total yta om 43 500 kvadratmeter, skulle markpriset landa på omkring 870 miljoner kronor. Nivån på angivet kvadratmeterpris beskrivs vara jämförbar med andra projekt inom kommunen.

Sara Kukka-Salam (S) är oppositionsråd i Solna kommun och enligt henne kan marken vara värd ännu mer, eftersom lägenheter med sjöutsikt har ett högre kvadratmeterpris än 20 000 kronor. 

På en fråga från Hem & Hyra om det finns någon risk att kommunen får för lite betalt för marken, till följd av utebliven värdering, svarar kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) såhär: 
– Den risken finns alltid vid marköverlåtelser. I det här fallet kommer ju staden i så fall att få tillbaka pengarna när bolaget avvecklas, eftersom staden är delägare i Råsta Holding. Staden har genom delägandet i Råsta Holding fått en fantastisk ny stadsdel i Arenastaden med en mycket omfattande infrastruktur, som är fullt finansierad utan skattepengar. 

Not: Av en äldre artikel från lokaltidningen SolnaDirekt framgår att Jernhusen valde att kliva av Råsta Holding under hösten 2016. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen