Ny prognos: Kraftig inbromsning för nyproducerade lägenheter

/assets/img/23886461-byggarbete.jpg
Foto: Mostphotos
 

Bostadsinvesteringarna i landet väntas minska under perioden 2020 – 2021 och betydligt färre lägenheter kommer att byggas årligen jämfört med ifjol. Det visar Byggföretagens senaste konjunkturrapport.

Enligt en ny konjunkturrapport från Byggföretagen kan bostadsinvesteringarna i landet komma att minska både under 2020 och 2021. Det förväntade tappet uppges bero på att antalet nybyggen sjunker och att färre bostäder blir aktuella för ombyggnation till följd av coronautbrottet. Den nya ekonomiska situationen i landet beskrivs som en “ovanligt djup lågkonjunktur”.

Nästa år prognostiseras en svag uppgång för bostadsbyggandet på grund av att den allmänekonomiska utvecklingen i landet väntas bli bättre då, men i och med att investeringsutvecklingen släpar efter produktionstakten något blir resultatet att investeringarna i nybyggnation minskar både i år och under 2021. 

Totalt väntas bostadsinvesteringarna sjunka med 13 procent i år och med två procent under nästa år. Prognosen för nybyggnation under 2020 ligger på minus 15 procent och för ombyggnad förutspås resultatet bli minus elva, sett till den procentuella förändringen jämfört med föregående år.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus bedöms landa på 28 200 i år, en minskning med närmare 30 procent jämfört med ifjol. 

Rapporten visar också att utvecklingen på bostadsrättsmarknaden hade börjat vända upp i början av året, innan coronapandemin. Under januari – februari 2020 ökade antalet påbörjade bostadsrätter med fyra procent jämfört med samma period året innan. 

Men ett läge med kraftiga börsras och en hastigt försämrad arbetsmarknad ger hushållen mindre ekonomiskt utrymme. Och de två parametrar som uppges påverka efterfrågan på bostäder mest är just hushållens finansiella netto, och bolåneräntan.

Då “bolåneräntan knappt kan sjunka så mycket mer” i detta skede och hushållens finansiella netto försvagas kommer troligen efterfrågan på nyproducerade bostäder att minska, i synnerhet när det kommer till nya bostadsrätter och småhus.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen