Bostadsbristen i Sverige minskar

/assets/img/mostphotos/16936676-ostersunds-stad-och-hamn.jpg
Östersund. Foto: Magnus Eriksson/Mostphotos
 

I en majoritet av Sveriges kommuner är det brist på bostäder, men antalet kommuner med bostadsbrist minskar för tredje året i rad. Detta framgår av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät.

I 212 av Sveriges 290 kommuner finns för få bostäder på bostadsmarknaden för att mätta efterfrågan. Även om det råder bostadsbrist i majoriteten av landet ser statistiken ljus ut. Enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har i år 28 färre kommuner bostadsbrist jämfört med förra året. Det är tredje året i rad som bostadsbristen minskar.


Bostadsmarknadsenkäten skickas varje år ut av Boverket till alla kommuner i landet. I år besvarade 288 kommuner enkäten. Totalt 66 kommuner uppgav i enkäten att de har en bostadsmarknad i balans. Det är en ökning med 20 kommuner sedan 2019. Den kommun med störst folkmängd som anser att de har balans på marknaden är Östersund, där drygt 64 000 personer bor.


Boverket skriver på sin hemsida att även om underskottet minskar är efterfrågan fortfarande stor. Många nya bostäder har byggts, men det hjälper ofta inte dem som är nya på marknaden. Detta gäller främst studenter, nyanlända, unga eller personer med funktionsvariation. Bostadsmarknaden är också tuff för äldre personer som vill eller behöver byta bostad. 


För de unga i Sverige har situationen blivit något bättre, fast än underskott på bostäder för ungdomar råder i 210 kommuner. Dock ser det inte lika ljust ut för de nyanlända. Situationen med bostäder för anvisade nyanlända har blivit bättre då antalet anvisade personer minskat jämfört med tidigare år, men i områden med många självbosatta nyanlända är det ett mer ansträngt läge. Cirka två av tre kommuner menar i enkäten att de har ett underskott på bostäder för nyanlända.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen