Minst boyta per person i Botkyrka

/assets/img/28814773-bostader-i-hallunda.jpg
Bostäder i Botkyrka, Stockholm län. Foto: Carina Andreasson / Mostphotos
 

Trångboddheten i Sverige ökar och är som störst i Botkyrka utanför Stockholm. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm som tagit del av statistik från Statistiska centralbyrån över bostadsarea per person i landet, för boende i flerfamiljshus.

Enligt SVT Nyheter Stockholms rapportering visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) på ökad trångboddhet i Sverige. Bland de tio kommuner med minst boyta per person återfinns sju i Stockholms län, sett till statistik över boende i bostadsrätter i flerfamiljshus. Dessa är Botkyrka, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Huddinge, Haninge och Sigtuna. I snitt har en person i någon av dessa kommuner en boyta på 32 till 35 kvadratmeter per person. 

Botkyrka är den kommun med störst trångboddhet i landet, med en bostadsarea på 32 kvadratmeter i snitt per person. I Ekerö inom Stockholms län uppges motsvarande siffra vara 46 kvadratmeter. Störst boyta i Sverige per person har boende i kommunen Grästorp i Västra Götalands län, med 62 kvadratmeter.

Ser man till statistik över boyta i hyresrätter i flerfamiljshus, visar även den att Botkyrka är Sveriges mest trångbodda kommun, tillsammans med Sigtuna. Ytan per person uppgår till 27 kvadratmeter i bägge kommunerna. Men av SCB:s statistik framgår att boende i bostadsrätt i flerbostadshus i Sigtuna kommun har en genomsnittlig boyta på 35 kvadratmeter, vilket är större än för de i Botkyrka.   

I SVT:s artikel står också att läsa att boende i hyresrätter i kommunen Danderyd har störst yta per person i Stockholms län: 36 kvadratmeter. 

Resultaten i SVT Nyheter Stockholms artikel är beräknade utifrån SCB:s statistik över boende i flerfamiljshus bestående av bostadsrätter och hyresrätter.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen