Bostadsköpare ser ljust på framtiden

/assets/img/mostphotos/36451905-march-2.jpg
Foto: Mostphotos
 

Det är lätt att tro att coronakrisen har påverkat de svenska bostadsköparnas syn på bomarknaden negativt. Men i en undersökning från Veidekke svarar hela 80 procent att de ser fram emot sitt bostadsköp och många är hoppfulla inför framtiden.

Evidence Strategy har genomfört en undersökning på uppdrag av Veidekke Eiendom i syfte att ta reda på hur deras kunder och intressenter känner inför bostadsköp. Under april svarade drygt 18 000 intressenter och cirka 500 köpare på hur de upplever läget på marknaden. Några av frågorna som ställdes i undersökningar var om de känner oro över coronaviruset och hur de ser på framtiden.


I ett pressmeddelande från Veidekke skriver de om resultatet av undersökningen, som visar sig vara optimistiskt, då många av de tillfrågade tror på en positiv utveckling på marknaden. Hela 88 procent känner en stor förväntan på sitt kommande bostadsköp och 85 procent ser fram emot att flytta till ett nytt boende. Många ställer sig positiva till alternativ till de klassiska visningarna. Det är 83 procent som uppger att de kan tänka sig att delta i säljstarter och visningar digitalt. Dock föredrar hälften fysiska möten framför digitala alternativ. 


En tredjedel av de tillfrågade i undersökningen uppger att de känner en viss oro över att de kanske inte får sin nuvarande bostad såld till det pris man hoppats på, med tanke på det oroliga ekonomiska läget. Nästan hälften av deltagarna känner oro, för både Sveriges och omvärldens ekonomi. Däremot har man en ljus syn på den egna ekonomin. 42 procent förutspår en väldigt stark utveckling av sin egen ekonomi. Att förlora sitt jobb verkar inte heller vara en källa till oro bland de tillfrågade, då endast 12 procent menar att de är oroliga att förlora sin anställning. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen