HD har prövat mål om kvarstad på bostadsrätt

/assets/img/engelbrekt_.jpg
Engelbrektsgatan i Stockholm. Foto: Marie Myrin
 

Efter ett beslut från tingsrätten om kvarstad på en mans egendom, tog Kronofogden en bostadsrätt i Stockholm som säkerhet för en stor skuld. Men beslutet överklagades av mannens fru som stod skriven på lägenheten. Nu har frågan prövats av HD.

I november år 2017 beslutade Stockholms tingsrätt om kvarstad på delar av en mans egendom, med anledning av en skadeståndsfordrans från Pensionsmyndigheten på över 84 miljoner euro. Ett beslut om kvarstad innebär att egendom kan tas som säkerhet för en viss skuld i väntan på dom. (Källa: Kronofogden.se)

Med stöd av tingsrättens beslut belade Kronofogdemyndigheten en bostadsrätt på Östermalm i Stockholm med kvarstad. Men mannens fru, som stod skriven på bostadsrätten, motsatte sig den åtgärden och överklagade beslutet.

Frågan om det var rätt eller inte att bostadsrätten belades med kvarstad kom att prövas i både Nacka tingsrätt och Svea hovrätt, som båda avslog överklagandet. Därefter valde även Högsta domstolen (HD) att ta upp fallet. 

Enligt HD:s bedömning är det ostridigt att makan i eget namn förvärvat bostadsrätten ifråga, belägen i en förening på Engelbrektsgatan på Östermalm i Stockholm. I samband med detta upptogs hon även som medlem i bostadsrättsföreningen. 

Däremot framgår det av utredningen att förvärvet finansierats av hennes make. Kvinnans förklaring till det är att han “tillskjutit medel i form av gåvor och underhåll”, men enligt Pensionsmyndighetens uppfattning har makan förvärvat bostadsrätten i rollen som bulvan i syfte att dölja makens tillgångar för borgenärer. Och detta ska inte vara första gången hon agerat som bulvan åt honom.

Köpeskillingen för bostadsrätten ifråga ska ha uppgått till 27 miljoner svenska kronor, och Pensionsmyndigheten beskriver det som uteslutet att överföringar som uppgick till samma belopp ska ha utgjort medel för att täcka kvinnans "personliga behov". Det finns inte heller något som visar på att det ska ha handlat om gåvor.

I domen från Nacka tingsrätt, från slutet av 2018, står också att läsa att kvinnan ifråga inte haft någon inkomst från och med år 2010. Hon ska inte heller ha avyttrat sin tidigare bostad i samband med köpet av den aktuella bostadsrätten. 

Även HD valde att gå på myndighetens linje; att bostadsrätten köpts för makens räkning och att han blev ägare till egendomen i samband med förvärvet. Med det som utgångspunkt bedömde HD att det inte funnits något hinder mot att bostadsrätten belades med kvarstad, och därmed avslogs överklagandet även i denna instans.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen