Konsumenten i princip oskyddad vid köp av nyproduktion

/assets/img/riksrevisionens-kontor-pa-nybrogatan-55-foto-linus-hallgren.JPG
Utanför Riksrevisionens kontor på Nybrogatan i Stockholm. Pressbild Riksrevisionen. Foto: Linus Hallgren
 

Vid köp av en ny bostadsrätt är konsumenten i princip oskyddad. Det konstaterar Riksrevisionens riksrevisor efter att myndigheten granskat konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Myndigheten Riksrevisionen släppte nyligen en granskningsrapport med rubriken “Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter”. I rapporten beskrivs den övergripande slutsatsen vara att regeringen inte gjort tillräckligt för att säkra att konsumenters intressen tillvaratas vid köp av nyproducerade bostadsrätter. 

Skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter beskrivs ha grundläggande brister jämfört med skyddet på andra konsumentmarknader. Och den information som konsumenter får om risker kopplade till köpet bedöms som otillräcklig.

Vidare konstateras att den byggstyrelse som tillsätts av bostadsutvecklaren, ger utvecklaren ett stort inflytande som är till nackdel för köparen av en nyproducerad bostadsrätt. Grunden till köparens svaga ställning uppges vara att avtalsmotparten blir en bostadsrättsförening istället för den näringsidkare (utvecklare) som driver bygget. I och med detta är det bostadsrättslagens princip om att “den enskilde medlemmens intresse måste vägas av mot föreningens intresse” som blir gällande. 

Principen om föreningsintresset beskrivs även ge byggstyrelsen rätt att fatta beslut gällande ändringar av bostadens utformning och bostadsrättsföreningens ekonomi. Framtida medlemmarna, tillika köpare, kan inte påverka sådana beslut och har begränsad möjlighet att kräva rättelse.  

Riksrevisionens riksrevisor Helena Lindberg. Pressbild Riksrevisionen Riksrevisionens riksrevisor Helena Lindberg. Pressbild Riksrevisionen

– Som konsumenter är vi vana vid vissa grundläggande rättigheter. Men när det gäller nyproducerade bostadsrätter är konsumenten i princip oskyddad. Regeringen bör se över lagstiftningen så att konsumentskyddet fungerar lika bra som på andra marknader, säger riksrevisor Helena Lindberg, i en text på Riksrevisionens webbsida. 

Riksrevisionens rekommendation till regeringen innehåller flera punkter. Bland annat vill myndigheten att regeringen ser över bestämmelserna i bostadsrättslagen och ser till så att “köpare av nyproducerade bostadsrätter omfattas av ett ändamålsenligt konsumentskydd, i linje med andra konsumentmarknader”. Vidare bör näringsidkaren ha ett ansvar för leveransen av varan till köparen. 

Myndigheten vill också att regeringen ser över behovet av att förtydliga fastighetsmäklarens roll och informationsansvar vid förmedling av nyproduktion. Behovet av att begränsa köparnas privatekonomiska risk efter tecknande av förhandsavtal bör också ses över.   

Utöver det vill Riksrevisionen att regeringen beaktar behovet av att definiera vad en hållbar ekonomi innebär i en byggmästarbildad bostadsrättsförening, och behovet av att införa bestämmelser som ger konsumenter rätt till information om risker inför köp av nyproducerade bostadsrätter. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen