Oscar Properties ser ljusning på brf-marknaden – trots obefintlig försäljning under Q4

/assets/img/79opark-1582714269.jpg
Oscar Properties och Bjarke Ingels Groups bostadsprojekt 79&Park på Gärdet i Stockholm. Pressbild från Oscar Properties. Foto: Laurian Ghinitoiu
 

Utvecklaren Oscar Properties sålde inga bostäder under kvartal fyra 2019. Samtidigt konstateras att marknaden för bostadsrätter i Stockholm ser ljus ut, och att de därför stoppat planerna på att göra om brf-projektet Unité till lägenhetshotell. Det framgår av bolagets senaste bokslutskommuniké.

Av bostadsutvecklaren Oscar Properties bokslutskommuniké för januari – december 2019, daterad den 20 februari i år, framgår att bolagets lägenhetsförsäljning landade på noll under kvartal fyra. Antalet sålda bostäder uppgick alltså till noll, jämfört med 28 sålda bostäder under samma kvartal 2018. Antalet bokade bostäder var också noll, jämfört med sex bokade bostäder kvartal fyra ett år tidigare. 

I redogörelsen för kvartal fyra 2019 står även att läsa om Oscar Properties beslut att inte tillträda projektet Gasklockan i Stockholm, vilket uppges vara grundat på att marken ifråga inte levde upp till uppsatta miljökvalitetskrav. Ett beslut som Bostadsrättsnytt rapporterade om ifjol. 

Vidare framgår att utvecklaren vunnit en tvist med en leverantör inom ramen för bostadsprojektet 79&Park med bostadsrätter på Gärdet i Stockholm. I en skiljedom fastslogs att Oscar Properties skulle erhålla runt 30 miljoner kronor netto efter omkostnader.

I slutet av januari i år rapporterade tidningen Fastighetsvärlden att Oscar Properties hade ändrat sina planer för Unité, ett brf-projekt som nu skulle bli lägenhetshotell istället. Men i en kommentar till den senaste bokslutskommunikén konstaterar bolagets vd Oscar Engelbert att bostadsmarknaden verkar ha återhämtat sig, och att en ny värdering av marknaden i Norra Djurgårdsstaden fått bolaget att låta Unité bli ett brf-projekt igen. 

Ett utdrag ur Oscar Engelberts kommentar till bokslutskommunikén, om framtiden för projektet Unité: 

“Företagslägenheter var en god idé i en marknad där brf-priserna var så pass låga att det var svårt att få ekonomi i projektet, men brf-alternativet är fortfarande det bästa. Nu startas produktionen inom kort för att färdigställa projektet enligt ursprungsplanen och ny säljstart planeras under april.” 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen