Regeringen bjuder in till byggsamtal

/assets/img/regeringen.JPG
Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, vice statsminister Isabella Lövin, statsminister Stefan Löfven, och finansminister Magdalena Andersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
 

På regeringens initiativ ska ett byggsamtal hållas den 19 februari, och många aktörer inom branschen har bjudits in för att till exempel diskutera hur man kan säkra en hög byggtakt i landet.

Idag, den 19 februari, ska ett byggsamtal hållas med regeringen som initiativtagare. Statsminister Stefan Löfven (S) och bostadsminister Per Bolund (MP) har tillsammans bjudit in ett 20-tal bygg- och fastighetsbolag för att bland annat diskutera hur man kan säkra en hög byggtakt i landet.  

Frågor som ska belysas är till exempel hur man bygger lägenheter som folk har råd att bo i, hur man bygger klimatsmart och hur kompetensförsörjningen inom byggbranschen kan bli bättre. Flera kommuner och arkitektbyråer har också bjudits in för att komma med inspel i diskussionen. Det berättar Hanna Björnfors, pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, för Bostadsrättsnytt. 

Av en artikel i SvD Näringsliv framgår att de två ministrarna, inför byggsamtalet, ska ha bett bolagen om konkreta förslag på hur de skulle kunna bidra för att exempelvis öka byggtakten i landet. Flera av de tillfrågade aktörerna uppges då ha framhållit behovet av en ökad rörlighet i det befintliga beståndet, att amorteringskravet bör slopas, och att en ny typ av sparande för unga skulle kunna införas. 

Enligt artikeln påpekade bolaget Veidekke bland annat att det snarare är regeringen än branschen som måste komma med svaren “när så väldigt mycket redan är känt om läget”. Att successiva obalanser ökat ända sedan bostadspolitiken lades om på 90-talet. 

I en kommentar till SvD säger Per Bolund att han håller med om att det under en längre tid byggts för få bostäder i landet, men att de bjudit in till byggsamtal med aktörer i branschen för att tillsammans hitta svaren. 

Ett förslag från byggföretaget NCC går ut på att bygga om treor som uppförts inom ramen för miljonprogrammet till mindre bostäder, och att ombyggnader ska kunna undantas från plan- och bygglagen. Och byggbolaget Peab kom med ett förslag om att bygga lägenheter med en uthyrningsdel. 

Bostadskooperationen HSB tycker att kommunernas markpriser borde sänkas, med hänvisning till att priserna gör det ”nästan omöjligt att få ihop projektkalkylerna med rimlig lönsamhet”.

I ett pressmeddelande från bostadsutvecklaren Riksbyggen finns en länk till deras inspel till regeringens byggsamtal, där kallat bostadssamtal. Till exempel lyfts en åtgärd inom området “kompetensförsörjning” som går ut på att de entreprenörer som Riksbyggen tecknar avtal med måste ge plats åt lärlingar på byggarbetsplatsen. De lyfter också ett förslag om att även bostadsrättsföreningar ska kunna få ROT-avdrag.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen