Mäklarpanelen: Säljarens marknad i hela Sverige

/assets/img/mostphotos/thumbnail_image0-(1).jpg
Foto: Lina Abrahamsson
 

Enligt den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån står det klart att det just nu råder högt tryck på bostadsmarknaden. Efterfrågan ökar jämfört med i december och säljarna har ett övertag på marknaden i hela landet. På marknaden för nyproducerade bostäder har dock köparna övertaget.

I den senaste Mäklarpanelen har 445 av Fastighetsbyråns mäklare runt om i Sverige besvarat frågor om bostadsmarknaden. I undersökningen framkommer det att säljarna har störst fördel på marknaden just nu. Säljarna har dessutom stärkt sitt övertag sedan december 2019 och enligt Mäklarpanelen har inte säljarna haft så här stor fördel sedan augusti 2018. Trenden ser likadan ut i hela Sverige, men platsen i landet där säljarna har störst fördel är i Malmö, tätt följt utav Stockholm och Göteborg. 


Undersökningen från Fastighetsbyrån visar också att det nu råder ett högtryck på bostadsmarknaden. Det finns en stor efterfrågan på bostäder och mäklarna uppger att de förmedlar cirka 10 procent fler bostäder nu jämfört med i januari i fjol.
– Konsumenterna verkar ha en positiv syn på marknaden med den låga räntan som främsta påverkansfaktor, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström i ett pressmeddelande.


På den delen av bostadsmarknaden som berör nyproducerade bostäder har köparna störst fördel. Dock ökar även där efterfrågan och säljarna förstärker där successivt sin position.
– Efterfrågan på nyproduktion ökar, försäljningarna går snabbare och vi kan se flera faktorer som påverkar. Bland annat har utbudet har sjunkit och priserna har marknadsanpassats. Många nya projekt fokuserar på bostäder i lägre prisklasser där det finns en större efterfrågan än i det högre segmentet där det byggt väldigt mycket de senaste åren, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande. 


Mäklarpanelen genomförs som en webbenkät som skicks ut till Fastighetsbyråns mäklare. Den senaste enkäten genomfördes 28 januari till tredje februari 2020.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen