För stort utbud av nyproduktion i Göteborg

/assets/img/mostphotos/18265932-housing-area-by-the-river_.jpg
Bostäder i Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Utbudet av nyproduktion i Göteborgs kommun är större än efterfrågan, och den negativa trenden är tydlig. Det visar SBAB Booli Housing Market Index för kvartal tre 2019.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett index för bostadsmarknaden som uppges avspegla läget för nyproduktion av bostäder i de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik, för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Det mäter hur utbudet av nya bostäder och prissättningen på dessa förhåller sig till efterfrågan, och tar bland annat hänsyn till hushållens köpkraft på respektive ort och flyttmönster i området. 

I denna artikel har vi valt att fokusera på Göteborgs kommun, med ett överutbud av nyproducerade bostadsrätter. En trend som varit tydligt negativ sedan ett år tillbaka. Enligt SBAB Booli Housing Market Index för det tredje kvartalet förra året, låg noteringen för Göteborgs kommun på 1,52, jämfört med 1,09 under samma kvartal ett år tidigare, och 0,74 kvartal tre år 2017.

Av ett pressmeddelande från banken SBAB framgår det att ett index mellan 0,5 – 1,5 indikerar en marknad i balans. Är indexet högre tyder detta på en betydligt större nyproduktionsvolym än vad som efterfrågas av hushållen. Ett värde under 0,5 visar på ett tydligt mindre utbud än efterfrågan. 

På riksnivå visar indexet för kvartal tre 2019 på en balans avseende samtliga upplåtelseformer. Men i två av storstäderna syns en negativ utveckling. 
– Trenden det senaste året i framförallt Malmö och Göteborg kommun för nya bostadsrätter ser inte lovande ut, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i pressmeddelandet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen