Svenska folket missnöjda med bostadsutvecklingen

/assets/img/mostphotos/35316668-bostader-husfasader-bostadshus.jpg
Foto: Mostphotos
 

En ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling visar att sju av tio tycker bostadsmarknadens utveckling är osund med för höga priser och dåligt utbud. Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen menar också att det är politikerna som bär ansvar för bostadsutvecklingen.

Svensk Fastighetsförmedling har undersökt vad svenska folket tycker om bostadsutvecklingen och publicerat resultatet i den sjunde upplagan av Trendrapporten. Kartläggningen är gjord av Kantar Sifo som tillfrågat cirka 2 400 svenskar om hur de upplever bostadsmarknaden i landet. Undersökningen visar att hela 71 procent tycker att bostadsmarknaden har en osund utveckling medan 14 procent är av motsatt åsikt. 


I kartläggningen framgår det även att 56 procent av de tillfrågade anser att politikerna bär ansvaret för bostadsmarknadens utveckling. 14 procent tycker att det är bankerna som är ansvariga medan elva procent anser att det är byggsektorn som skapat den rådande situationen på marknaden.
– Det är tydligt att det finns ett utbrett missnöje bland svenskarna. Ett stort bekymmer med dagens bostadsmarknad är att regleringarna gör det tufft, framförallt för förstagångsköpare, att ta sig in på marknaden. För att fler unga vuxna ska ha möjlighet att köpa sin egen bostad behöver regleringarna lättas upp. Då kommer inlåsningseffekten minska och på så sätt ökar rörligheten, vilket är en förutsättning för en sund bostadsmarknad, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande. 


Det som gör att många i undersökningen tycker att bostadsmarknaden är osund är de höga priserna. En av fyra uppger att det är det största hindret för svenskarna att flytta. Denna orsak följs av lågt utbud, för höga krav på kontantinsats och familjesituation. De som påverkas mest av dessa orsaker är unga i åldrarna 18–29. I den åldersgruppen tycker 34 procent att priserna hindrar dem från att flytta dit de vill.  
– Det råder fortfarande bostadsbrist i många delar av landet. Vi har alla olika behov, preferenser och livssituationer, men detta reflekteras inte i bostadsutbudet. Såväl samhället som familjekonstellationerna har förändrats, vilket påverkar hur vi lever och i sin tur bor. Det krävs en större variation av bostäder och kreativiteten i byggandet behöver öka, det skulle också innebära att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka, säger Liza Nyberg.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen