Så blir bostadsmarknaden 2020

/assets/img/1675642-umea-ostra-bygge-pagar.jpg
Bygge i Umeå. Foto: Mostphotos
 

Enligt en ny prognos från Boverket så sjunker byggtakten för bostadsrätter under nästa år. Detta samtidigt som bopriserna fortsätter på en stabil nivå, med ökad efterfrågan på nyproduktion som följd.

“Boverkets indikatorer” är en publikation från myndigheten Boverket. Den ges ut två gånger om året och innehåller aktuella analyser och sammanställningar av läget på svensk bostadsmarknad, inklusive byggprognos.  

I senaste utgåvan står bland annat att läsa att antalet påbörjade bostadsrätter i landet beräknas minska med runt sju procent under nästa år. Enligt prognosen kommer byggandet av cirka 13 500 bostadsrätter att påbörjas under 2020. I år har antalet preliminärt satts till 14 500 baserat på att antalet beviljade bygglov för bostadsrätter hittills legat på i snitt 4 300 per kvartal under 2019. 

Sett till den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i landet, så ligger priserna nu på samma nivå som innan den stora nedgången i slutet av 2017. På ett djupare plan skiljer sig dock utvecklingen något mellan olika marknader. 

Under de tre senaste kvartalen i år uppges försäljningen av nya bostadsrätter ha ökat. Som läget ser ut just nu verkar priserna för lägenheter i kategorin kunna fortsätta på en stabil nivå, med en något större efterfrågan på nyproduktion som följd. Av publikationen framgår att det finns indikationer som pekar på att “försäljningarna av nya projekt i landet nu överstiger inflödet”.

För nyproduktion kan ledtiderna mellan försäljning och inflyttning “möjligen” bli kortare. Framöver kan fler försäljningar komma att äga rum i ett senare skede, med den potentiella följden att produktionen minskar på grund av att byggbolagen får kapitalet närmare inflytt. 

Den högkonjunktur som landet tidigare befunnit sig i beskrivs successivt ha mattats av under 2019. Samtidigt bedöms risken för lågkonjunktur som liten, och räntorna för bolån förväntas ligga på en fortsatt låg nivå “under överskådlig tid”. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen