En majoritet hjälper barnen att skaffa eget boende

/assets/img/mostphotos/32366223-happy-woman-with-stuff-moving-to-new-home.jpg
Foto: Mostphotos
 

De flesta föräldrar väljer att hjälpa sina barn med den första egna bostaden. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling.

Kantar Sifo har, på uppdrag av mäklarföretaget Svensk Fastighetsförmedling, genomfört undersökningen “Trendrapporten 2019” på temat “Bostäder och flyttströmmar”. Statistiken samlades in i år genom en webbenkät, där resultatet både är statistiskt säkerställt och representativt på riksnivå. Totalt deltog 2 419 personer i studien.  
 
Undersökningen visar bland annat att en majoritet av de tillfrågade väljer att hjälpa sina barn med deras första bostad. På vilket sätt de hjälper, eller planerar att hjälpa, barnen varierar. Det vanligaste sättet visade sig vara att spara i fonder åt dem, ett svarsalternativ som i snitt 30 procent av de tillfrågade valde. På andra plats kom att placera barnen i bostadskö, med elva procent.  
 
Att belåna sin bostad för att få loss kapital till barnens boende var fem procent beredda att göra. I åldersgruppen 50 till 59 år valde nio procent detta alternativ. 

Andelen som svarade att de inte hjälper, eller planerar att hjälpa, sina barn med den första bostaden varierade en del mellan länen. I Värmland valde flest detta alternativ: 27 procent. I Västernorrland var andelen 21 procent, och i Västmanland 17 procent. 

I storstadsregionerna var andelarna som inte planerade att hjälpa barnen med boende mindre. Av de tillfrågade i Skåne var andelen 14 procent, i Västra Götaland elva procent, och i Stockholm nio procent.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen