Bostadsbristen något lägre i år

/assets/img/mostphotos/23142636-stockholm.jpg
Störst bostadsbrist råder i storstäderna. Foto: Mostphotos
 

Antalet kommuner som anser att det råder brist på bostäder har enligt Boverket minskat. Men det är fortfarande endast 46 kommuner i landet som tycker att bostadsmarknaden är i balans. Detta skriver Fastighetstidningen.

Boverket har utfört sin årliga bostadsmarknadsenkät som går ut till landets alla 290 kommuner. Kommunerna lämnar sina åsikter i olika bostadsfrågor som sedan sammanställs av Boverket till en helhetsbild av hur bostadssituationen ser ut i Sverige.


Årets undersökning visar att 240 av de totalt 290 kommunerna i landet, 83 procent, anser att det råder bostadsbrist. Det är en hög siffra, men ändå bättre än 2017 då 255 kommuner uppgav att de hade underskott på bostäder. Inte helt oväntat rapporterar alla kommuner runt storstäderna och de platser med högskolor att de har för få bostäder till sina invånare.
– Det är totalt sett inte så stor bostadsbrist, däremot har vi stora grupper som inte har möjlighet eller råd att komma åt de bostäder som finns, säger Maria Pleiborn, bostadsexpert på analysföretaget WSP, till Fastighetstidningen.


Det är främst hyresrätter det råder brist på i landet, och de som har det svårast att hitta en bostad är studenter, nyanlända och unga. De nyanländas bostadssituation har dock förbättrats – på tre år har antalet kommuner som svarat att det finns för få bostäder till nyanlända minskat från 272 stycken till 221, enligt Fastighetstidningen.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen